TARIEVEN

Goede adviezen en degelijke bijstand in gerechtelijke procedures, vragen een correcte vergoeding. Gezien het verloop van een procedure niet steeds te voorspellen is, kan de exacte kostprijs niet altijd vooraf geraamd worden.

Daarom hechten wij belang aan duidelijke en heldere afspraken.

De advocaat brengt enerzijds kosten en anderzijds erelonen in rekening.

De kosten bestaan enerzijds uit sommen die voor u voorgeschoten worden door het kantoor en anderzijds uit kantoorkosten.

Het ereloon van de advocaten binnen ons kantoor wordt berekend aan een uurtarief. In sommige gevallen kan ook een toepassing van een waardetarief, of een forfaitair ereloon afgesproken worden.

Een modelovereenkomst is ter beschikking om de gemaakte afspraken bevestigd te zien.

In de meerderheid van de gerechtelijke procedures, zal aan de in het gelijk gestelde partij een rechtsplegingvergoeding voorzien worden. Dit is een forfaitaire tussenkomst in de advocatenkosten die door de tegenpartij betaald wordt. Het ereloon kan nooit lager zijn dan de rechtsplegingvergoeding.

Wij zullen u bij elk dossier vragen  of u een rechtsbijstandsverzekering geniet, of nazicht doen van uw polissen.

Voor een eerste consultatie van ongeveer 30 minuten, zonder opening van een dossier of, wordt een forfait aangerekend van 40 euro (incl. BTW).

Voor onze volledige algemene voorwaarden klik hier.