• Stedenbouwkundige rechtszekerheid voor appartementen en studentenkamers?
 • Invoering van het digitaal faillissementsdossier
 • Hoe hoge verkeersboetes voor uw onderneming vermijden ?
 • Wet op wendbaar en werkbaar werk
 • De elektronische aangetekende zending - een stand van zaken
 • Uitbreiding aansprakelijkheid voor loonschulden van aannemers
 • RSZ vordert bijdragen vanaf februari via 'snelsysteem'
 • Moeten flitsboetes uit 2016 nog betaald worden ?
 • Onverschuldigd loon kan 10 jaar terug gevorderd worden -cassatierechtspraak
 • Nieuwe regels voor elektrische fietsen vanaf 1 oktober 2016
 • Verzeker u van een geldig concurrentiebeding
 • Opgelet met het ter beschikking stellen van werknemers
 • De pandwet brengt meer zekerheid.
 • Vermindering werkgeversbijdragen sociale zekerheid vanaf 1 april 2016
 • Uitbreiding doelgroepverminderingen eerste werknemers
 • Grenzen strafrechtelijke aansprakelijkheid werkgever bij arbeidsongeval externe werknemer
 • Grondwettelijk Hof vernietigt kortere opzegtermijnen bouwsector.
 • Nieuwe rolrechten : toegang tot de rechtbank wordt duurder
 • Ontslag om dringende reden : bewijs door externe specialisten - rechtspraak
 • Nieuwe berekeningswijze sociale bijdragen
 • “Check in at work”: nieuw online aanwezigheidsregistratiesysteem
 • Het eenheidsstatuut : een praktisch overzicht
 • Gerechtelijke reorganisatie (WCO): de benadeelde schuldeiser slaat terug!
 • Office manager uitzendkantoor is handelsvertegenwoordiger - rechtspraak

LM&DS Advocatenkantoor

Het advocatenkantoor LM&DS telt 15 advocaten die werken volgens een eerlijke, correcte aanpak:

 • We maken duidelijke afspraken met de cliënt. De cliënt weet precies wat hij kan verwachten.
 • We stellen ons in uw plaats en geven gericht en oprecht advies.
 • We betrekken onze cliënt bij het behandelen van zijn zaak.
 • We volgen elk dossier actief op en houden de termijnen nauw in de gaten.
 • We zorgen voor transparantie in onze tarieven.

Onze advocaten zorgen voor een hoge vorm van interactie tussen de verschillende specialisaties. Zo garanderen wij als advocatenkantoor dat zowel grote ondernemingen, KMO's en particulieren kunnen bijgestaan worden. Wij staan u bij in het ondernemingsrecht, administratief recht, sociaal recht, familierecht, verkeersrecht, strafrecht, verzekeringsrecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Wenst u vrijblijvende informatie of heeft u een vraag voor ons?

Contacteer ons


ONZE ADVOCATEN