• Strengere verkeersregels
 • Nieuwe opzegtermijnen voor arbeidsovereenkomsten vanaf 1 mei
 • Het nieuwe onteigeningsrecht
 • Rechtsbijstand : 7 op 10 zonder verdediging voor de rechter
 • Lat wordt hoger gelegd voor detachering van buitenlandse werknemers
 • Geldigheid opzegbeding na de Wet op het Eenheidstatuut ? - rechtspraak
 • Flexi-jobs worden mogelijk in meer sectoren
 • Bent u klaar voor de GDPR ?
 • Nieuw insolventierecht wijzigt spelregels bij faillissement.
 • Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor de hele bouwsector
 • Hoe lang kan onterecht betaald loon worden terug gevorderd ?
 • Kan een trouwe werknemer om dringende reden ontslagen worden ?
 • De verhoogde gerechtskosten - een stand van zaken
 • Een korte afwezigheid als dringende ontslagreden
 • Haaronderzoek kan rijverbod opleveren
 • Stedenbouwkundige rechtszekerheid voor appartementen en studentenkamers?
 • Invoering van het digitaal faillissementsdossier
 • Hoe hoge verkeersboetes voor uw onderneming vermijden ?
 • Wet op wendbaar en werkbaar werk
 • De elektronische aangetekende zending - een stand van zaken
 • Uitbreiding aansprakelijkheid voor loonschulden van aannemers
 • RSZ vordert bijdragen vanaf februari via 'snelsysteem'
 • Onverschuldigd loon kan 10 jaar terug gevorderd worden -cassatierechtspraak
 • Nieuwe regels voor elektrische fietsen vanaf 1 oktober 2016
 • Verzeker u van een geldig concurrentiebeding
 • Opgelet met het ter beschikking stellen van werknemers
 • Vermindering werkgeversbijdragen sociale zekerheid vanaf 1 april 2016
 • Grondwettelijk Hof vernietigt kortere opzegtermijnen bouwsector.
 • Het eenheidsstatuut : een praktisch overzicht
 • Gerechtelijke reorganisatie (WCO): de benadeelde schuldeiser slaat terug!

LM&DS Advocatenkantoor

Het advocatenkantoor LM&DS telt 15 advocaten die werken volgens een eerlijke, correcte aanpak:

 • We maken duidelijke afspraken met de cliënt. De cliënt weet precies wat hij kan verwachten.
 • We stellen ons in uw plaats en geven gericht en oprecht advies.
 • We betrekken onze cliënt bij het behandelen van zijn zaak.
 • We volgen elk dossier actief op en houden de termijnen nauw in de gaten.
 • We zorgen voor transparantie in onze tarieven.

Onze advocaten zorgen voor een hoge vorm van interactie tussen de verschillende specialisaties. Zo garanderen wij als advocatenkantoor dat zowel grote ondernemingen, KMO's en particulieren kunnen bijgestaan worden. Wij staan u bij in het ondernemingsrecht, administratief recht, sociaal recht, familierecht, verkeersrecht, strafrecht, verzekeringsrecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Wenst u vrijblijvende informatie of heeft u een vraag voor ons?

Contacteer ons


ONZE ADVOCATEN