Notice: Undefined index: test in /var/www/vhosts/lmds.be/httpdocs/index.php on line 11
Archief (Nieuws) - LM&DS
Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen

NIEUWSARCHIEF

 • stageplaats ondernemingsrecht en contractenrecht (30/04/21) Interesse in het contracten- en ondernemingsrecht? Op zoek naar een stageplaats in een energiek kantoor met enthousiaste collega's? Bekijk dan snel onze vacature.   

 • vacature medewerker of stagiair familierecht (26/04/21) Ben je op zoek naar een kantoor om je te specialiseren als advocaat familierecht en familiaal vermogensrecht ? Zou je graag deel uitmaken van een enthousiast team in een 'specialistenkanto... Lees meer

 • Denk aan de registratie voor niet-telewerkers (29/03/21) Vanaf 27 maart 2020 dient elke werkgever te registreren hoeveel werknemers er niet (continu) telewerken. (M.B. 26 maart 2020) De aangifte gebeurt online via http://www.socialsec... Lees meer

 • vacature advocaat omgevingsrecht (05/03/21) Je carrière aan de balie een boost geven ? Wil je graag deel uitmaken van een groeiend en enthousiast kantoor, mét oog voor een goede work-life balance ? Reageer dan zeker op ... Lees meer

 • Hoe kan je je voorbereiden op de flitscontroles van de sociale inspectie (08/01/21) Het werd eind vorig jaar al aangekondigd: vanaf 4 januari zetten de sociale inspectie diensten extra in op controles bij bedrijven op het naleven van de corona maatregelen.  De sociale inspect... Lees meer

 • vacature advocaat omgevingsrecht (06/01/21) LM&DS kijkt uit naar een nieuwe collega voor onze sector omgevingsrecht. Al wat balie ervaring en op zoek naar een groeiend kantoor met toekomstmogelijkheden ? Lees dan onze v... Lees meer

 • Vacature stagiair arbeidsrecht (01/10/20) LM&DS is op zoek naar een stagiair voor de afdeling sociaal recht. Ontdek de vacature hier.

 • De procedure sociale verkiezingen herstart vanaf 16 september 2020 (12/08/20) In ons bericht van 27 april 2020 lieten we u reeds weten dat de procedure voor de sociale verkiezingen 2020 geschorst werd vanaf dag X + 35.  De nieuwe data werden aangekondigd en zijn nu... Lees meer

 • De opzegtermijn loopt verder tijdens Corona werkloosheid, of toch niet ? (26/05/20) Als een arbeidsovereenkomst wordt opgezegd door de werkgever, zijn er een aantal gevallen waarin de opzegtermijn wordt geschorst. Deze schorsingsgevallen worden opgesomd in de arbeid... Lees meer

 • Nieuwe wet sociale verkiezingen: momenteel geen occulte beschermingsperiode (27/04/20) Op donderdag 23 april 2020 werd in het Parlement de "wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19 pandemie" g... Lees meer

 • Onbelast bijverdienen kan niet meer. (24/04/20) Sedert 2018 maakt de zogenaamde 'bijkluswet' het mogelijk om jaarlijks  meer dan 6.000 euro bij te verdienen door 'klusjes', werkzaamheden voor verenigingen of in de zgn... Lees meer

 • De ‘Vlaamse’ compensatiepremie ten tijde van Corona (06/04/20) De overheid heeft voorzien in tegemoetkomingen voor ondernemingen die financieel worden geraakt door de corona-maatregelen. Er zijn twee belangrijke vergoedingen: de hinderpremie en de compensatieprem... Lees meer

 • Welke regels moeten werkgevers nu exact in respecteren ? (03/04/20) De afgelopen weken werden verschillende  'coronamaatregelen' voor ondernemingen afgekondigd en opnieuw gewijzigd. Welke regels dienen er nu in de praktijk gerespecteerd geworden, ... Lees meer

 • Coronavirus : wat met niet nageleefde handelscontracten ? (23/03/20) De crisismaatregelen hebben  verregaande gevolgen voor de uitvoering  van bestaande handelscontracten. Leveringen worden uitgesteld, stocks kunnen niet meer aangevuld worden,  w... Lees meer

 • Twee maanden extra tijd voor het verlijden van authentieke aktes (23/03/20) Ook de werking van notariskantoren wordt verstoord door de crisismaatregelen. Vlaams minister van Financiën, Matthias Diependaele, heeft aangekondigd (bron: Netto / De Tijd) dat de gebruikelij... Lees meer

 • Wat met de verblijfsregeling van de kinderen in tijden van corona ? (23/03/20) De verblijfsregelingen blijven uiteraard gelden. Stel daarbij evenwel het belang van het kind uiteraard zoals altijd voorop en volg de aanbevelingen door de overheid zoals social distancing, k... Lees meer

 • Corona maatregelen voor ondernemingen en werkgevers (18/03/20) Op 18 maart werd het Ministerieel Besluit gepubliceerd met de recentste maatregelen. De beslisssing voor wat betreft de ondernemingen komt hier op neer : - Handelszaken en winkels worden geslote... Lees meer

 • Bank moet slachtoffers van phishing vergoeden. (22/02/20) Dagelijks trachten cybercriminelen via e-mails en SMS-berichten vertrouwelijke gegevens te ontfutselen om zo de bankrekening van hun slachtoffers te plunderen. De daders gaan steeds professioneler ... Lees meer

 • Mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsbudget : een stand van zaken (22/02/20) Het Grondwettelijk Hof vernietigde in zijn arrest van 23 januari 2020 de wetgeving i.v.m. mobiliteitsvergoeding, het zogenaamde 'cash for cars' systeem. Dit gebeurde op basis van ... Lees meer

 • Vervanging feestdag 2020 nu al vastleggen (02/12/19) In 2020 moet u rekening houden met volgende 10 feestdagen:  Nieuwjaar: woensdag 1 januari 2020 Paasmaandag: maandag 13 april 2020 Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020 O.L.H. Hemelvaa... Lees meer

 • Sociale verkiezingen 2020 (05/11/19) Wie meer dan 50 werknemers in dienst heeft en nog niet aan de sociale verkiezingen van 2020 gedacht heeft, kan maar beter aan de slag gaan.  De sociale verkiezingen vinden immers plaats van 11... Lees meer

 • “Vierkant groen” en andere beschermingsmaatregelen voor zwakke weggebruikers (31/05/19) Voortaan kan je vierkant lopen bij groen! Dit en andere nieuwigheden om de zwaksten onder de weggebruikers te beschermen vind je hier.

 • Codextrein: Verkavelen wordt opnieuw moeilijker (29/05/19) In het kader van de zogenaamde Codextrein werd het verkrijgen van een verkavelingsvergunning eenvoudiger. Op verzoek van de Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten werd deze soepelere regeling n... Lees meer

 • 1/10 ouderschapsverlof mogelijk vanaf 1 juni (23/05/19) Sinds1 juni geldt er meer flexibiliteit bij de opname van het ouderschapsverlof.  Vanaf nu kunnen werknemers in de privé sector een aanvraag indienen om gedurende een periode van 4... Lees meer

 • SWT blijft in 2019 mogelijk op 59 jaar (15/05/19) De afgelopen jaren werden de leeftijdsvereiste en loopbaanvereiste voor het stelsel van werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag  - het vroegere brugpensioen - stelselmatig opgetrokken.  ... Lees meer

 • Meer tijd om een RSZ vordering te betwisten (14/05/19) In 2018 startte de RSZ diensten met een veralgemeende invordering van achterstallige bijdragen via dwangbevel. Hierdoor is er geen vonnis van de rechtbank meer nodig, de gedwongen in... Lees meer

 • De nieuwe regels voor woninghuur (30/04/19) Sinds begin 2019 voerde het Vlaamse huurdecreet heel wat nieuwe regels in voor de verhuur van woningen. Zo dient voortaan een huuradvertentie aan voorwaarden te voldoen, dient er een hogere huurwaa... Lees meer

 • Wijzigingen in het arbeidsrecht : de jobsdeal (25/04/19) Op 19 april werd de wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal gepubliceerd.  Deze wet wijzigt verschillende bepalingen van geldende wetgeving en voert zo een aanta... Lees meer

 • Eindelijk rond: het mobiliteitsbudget (05/04/19) In ons nieuwsbericht van 8 oktober 2018 werden de nieuwe regels van het mobiliteitsbudget alvast toegelicht.  Op 29 maart werd deze wet, die in werking getreden is op ... Lees meer

 • Nu ook vrij aanvullend pensioen op initiatief van de werknemer (28/02/19) Op 27 maart 2019 treedt de wet tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) in werking.  Op basis van deze wet kunnen werknemers zelf beslissen om een pensioenovereen... Lees meer

 • De schoolstraat, een hekkensluiter in jouw buurt ? (26/02/19) In het staatsblad van 10 oktober 2018 werd de wet van 2 september 2018 gepubliceerd en "de schoolstraat" ingevoerd in het verkeersrecht. Het gaat om een straat in de omgeving van een scho... Lees meer

 • Hoe een GAS boete verlagen ? (31/01/19) Voor kleinere inbreuken kan elke gemeente een GAS boete opleggen. Die boetes kunnen aangevochten worden voor de politierechtbank. De rechter kon echter enkel beoordelen of de beboete f... Lees meer

 • Hoe loopbaansparen invoeren ? (23/11/18) Met het systeem van loopbaansparen kunnen werknemers een aantal uren 'opsparen' om bijvoorbeeld jaren later de gedroomde wereldreis te kunnen maken. Ze kiezen er dan voor om  bepa... Lees meer

 • Update Codextrein : gewijzigde beroepsprocedure (18/11/18) De procedure om een omgevingsvergunning te verkrijgen werd sneller en eenvoudiger gemaakt, wat u al wist uit onze vorige update. Door de nieuwe procedureregels zijn de mogelijkheden voor omwonenden... Lees meer

 • Update : vergunbaarheid van de "hobbystal" (29/10/18) Door de zogenaamde 'Codextrein' worden allerlei wijzigingen doorgevoerd in het omgevingsrecht. Zo zorgen de nieuwe regels er onder meer voor dat stallingen ook voor niet-landbouwers in... Lees meer

 • Nieuwe wettelijke bescherming van bedrijfsgeheimen (11/10/18) Een prangende vraag voor veel werkgevers: hoe kunnen we ervoor zorgen dat bedrijfsgeheimen beschermd blijven? Het is immers onvermijdelijk dat werknemers over (veel) vetrouwelijke bedrijfsinfo... Lees meer

 • Nieuwe privacywet (11/10/18) Dat de GDPR of AVG op 25 mei 2018 in werking trad en nieuwe verplichtingen inzake privacybescherming invoerde is  algemeen bekend. Op 30 juli 2018 kwam vervolgens de nieuwe Belgische privacywe... Lees meer

 • Mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsbudget: stand van zaken (08/10/18) Sinds 1 januari 2018 is het zogenaamd cash for car-syteem in voege. Werkgevers kunnen aan hun werknemers met bedrijfswagen voorstellen om deze in te ruilen tegen een jaarllijkse mobiliteitsver... Lees meer

 • Nieuwe vennootschapsvormen in aantocht (24/09/18) Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen... Lees meer

 • Onbelast bijverdienen (27/08/18) Voortaan is het mogelijk om bij te verdienen, zonder betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen (wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance).  Wij zetten de belangrij... Lees meer

 • Omgevingsvergunningen : mis de codextrein niet (24/08/18) Het omgevingsrecht is 'hot' in Vlaanderen. De  stedenbouwkundige- en milieuvergunningen worden vervangen door de nieuwe 'omgevingsvergunningen'. Dit gaat gepaard met ee... Lees meer

 • Strengere verkeersregels (20/04/18) Op 6 maart 2018 werd de verkeerswet gewijzigd. Voortaan zullen politierechters erg snel een alcoholslot dienen op te leggen wanneer een bestuurder betrapt wordt met teveel alcohol in het bloed. ... Lees meer

 • Nieuwe opzegtermijnen voor arbeidsovereenkomsten vanaf 1 mei (19/04/18) In 2014 werden er nieuwe opzegtermijnen vastgelegd en schafte de wetgever de proefperiode af. Vanaf 1 mei 2018  worden de termijnen die de werkgever moet respecteren opnieuw gewijzigd. De p... Lees meer

 • Het nieuwe onteigeningsrecht (09/03/18) Sinds januari heeft Vlaanderen een eigen onteigeningsdecreet. Dit verandert heel wat spelregels voor zowel de onteigende overheid als voor de eigenaars die met een onteigening geconfronteerd worden... Lees meer

 • Rechtsbijstand : 7 op 10 zonder verdediging voor de rechter (13/02/18) Wie gedagvaard wordt voor de politierechtbank stapt vaak zonder advocaat de rechtbank binnen. Ook wanneer een schadevergoeding kan worden gevraagd blijft het slachtoffer dikwijls gewoon thuis.... Lees meer

 • Lat wordt hoger gelegd voor detachering van buitenlandse werknemers (12/02/18) Het Europees gemeenschapsrecht voorziet als logisch basisprincipe dat een werknemer slechts aan één Europees sociaal zekerheidsstelsel tegelijk kan onderworpen worden. Werknemers... Lees meer

 • Geldigheid opzegbeding na de Wet op het Eenheidstatuut ? - rechtspraak (05/01/18) Vóór 2014 kon er tot op het ogenblik van de indiensttreding van hogere bedienden (jaarloon boven € 64.508 in 2013) een geldige overeenkomst gesloten worden over de opzegtermijn... Lees meer

 • Flexi-jobs worden mogelijk in meer sectoren (21/12/17) Vanaf 1 januari 2018 zal het systeem van de flexi-jobs uitgebreid worden (ontwerp van de programmawet van 6 november 2017). Voortaan zullen flexi-jobs niet alleen mogelijk zijn in de horeca&nb... Lees meer

 • Bent u klaar voor de GDPR ? (21/12/17) Vanaf 25 mei 2018 moet u - net zoals elke andere onderneming in Europa - voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming - u allicht bekend als de GDPR (General Data Protect... Lees meer

 • Nieuw insolventierecht wijzigt spelregels bij faillissement. (11/12/17) Op 1 mei 2018 treedt het nieuwe insolventierecht in werking. Er zijn belangrijke wijzigingen waarmee u rekening dient te houden wanneer u geconfronteerd wordt met een faillissement. Zo wordt het... Lees meer

 • Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor de hele bouwsector (10/11/17) Architecten en veiligheidscoördinatoren zijn al langer verplicht om een aansprakelijkheidsoverzekering af te sluiten voor de projecten waarin ze actief zijn. Vanaf maart 2018 zullen alle diens... Lees meer

 • Hoe lang kan onterecht betaald loon worden terug gevorderd ? (18/09/17) Iets wat onverschuldigd betaald werd, kan terug gevorderd worden. Dit geldt uiteraard ook voor onterecht betaald loon. Er bestond echter discussie over de vraag hoeveel tijd de werkgever heeft o... Lees meer

 • Kan een trouwe werknemer om dringende reden ontslagen worden ? (18/09/17) Bij de beoordeling van een dringende reden hielden rechters wel eens rekening met een lange en vlekkeloze anciënniteit. Een zware fout van een werknemer werd dan toch niet beschouwd als een dr... Lees meer

 • De verhoogde gerechtskosten - een stand van zaken (18/09/17) Vanaf 1 mei 2017 dient er bij elke procedure een nieuwe bijdrage van 20 euro betalen aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand. De laatste maanden werden de gerechtskosten verschillende ker... Lees meer

 • Een korte afwezigheid als dringende ontslagreden (18/09/17) Een kortstondige onwettige afwezigheid wordt meestal niet aanvaard als een dringende reden. Zo werd reeds geoordeeld dat een ongewettigde afwezigheid van enkele uren geen dringende reden vormde. ... Lees meer

 • Haaronderzoek kan rijverbod opleveren (01/06/17) Bestuurders met een glas te veel op riskeren boetes en een rijverbod. Indien de politierechter echter vaststelt dat de bestuurder een probleemdrinker is, kan deze lichamelijk rijongeschikt worden v... Lees meer

 • Spookbossen : wordt uw tuin straks kwetsbaar waardevol bos ? (28/04/17) De Vlaamse regering is volop bezig met de bescherming van bijkomende oppervlaktes als kwetsbaar waardevol bos. Heel wat tuinen en bedrijfsterreinen zullen hierdoor kwetsbaar waardevo... Lees meer

 • Stedenbouwkundige rechtszekerheid voor appartementen en studentenkamers? (20/04/17) Met een aantal recente arresten installeert de Raad voor Vergunningsbetwistingen een vermoeden van vergunning voor panden die voor mei 2000 werden opgedeeld in verschillende woongelegenheden. Een o... Lees meer

 • Invoering van het digitaal faillissementsdossier (20/04/17) Sinds april 2017 worden faillissementsdossiers elektronisch opgeslagen en bewaard. Alle documenten en gegevens van een faling zijn vanaf nu online te raadplegen. Schuldeisers en andere bela... Lees meer

 • Hoe hoge verkeersboetes voor uw onderneming vermijden ? (24/03/17) Zaakvoerders en ondernemers riskeren hoge boetes wegens verkeersovertredingen van werknemers en aangestelden. Artikel 67ter Wegverkeerswet dat het niet tijdig verstrekken van informatie strafbaar s... Lees meer

 • Wet op wendbaar en werkbaar werk (24/03/17) Op 15 maart 2017 werd de lang aangekondigde wet op het werkbaar en wendbaar werk gepubliceerd die werkgevers moet toelaten om sommige reeds bestaande praktijken te formaliseren en nieuwe vormen v... Lees meer

 • De elektronische aangetekende zending - een stand van zaken (22/02/17) Sedert 21 juli 2016 werd de wet ingevoerd die de juridische basis vormt van een reeks elektronische vertrouwensdiensten, waaronder de elektronische aangetekende zending. In de praktijk kan dit heel... Lees meer

 • Uitbreiding aansprakelijkheid voor loonschulden van aannemers (18/02/17) Met een wet van 11 decemer 2016 werd in de bouwsector een verregaande aanspakelijkheid ingevoerd voor achterstallige lonen verschuldigd door onderaannemers. Voortaan is er geen voorafgaande verwitt... Lees meer

 • RSZ vordert bijdragen vanaf februari via 'snelsysteem' (26/01/17) Werkgevers dienen voortaan erg snel te reageren op invorderingen van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ. Vanaf februari 2017 zullen de RSZ-diensten bij nagenoeg elke betalingachterstal immers ... Lees meer

 • Moeten flitsboetes uit 2016 nog betaald worden ? (10/01/17) Eind 2016 werd heel wat aandacht besteed aan een arrest van het Hof van Cassatie dat  een veroordeling wegens snelheidsovertreding onwettelijk had verklaard. Hoe zit dit nu precies ? M... Lees meer

 • Onverschuldigd loon kan 10 jaar terug gevorderd worden -cassatierechtspraak (14/12/16) Artikel 15 van de arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat vorderingen ontstaan uit een arbeidsovereenkomst verjaren na 5 jaar of 1 jaar na het eindigen van de overeenkomst. Deze korte verjaringstermij... Lees meer

 • Bekendmaking vervangende feestdagen voor werknemers (13/12/16) Voor wettelijke feestdagen die op een zondag of een normale inactiviteitsdag in een onderneming vallen, dient de werkgever vervangingsdagen te voorzien. Deze moeten voor het volgende jaar uiterlijk... Lees meer

 • Ontbijtsessie Vermoeden van vergunning - 19 januari 2017 (25/11/16) Vrij van vergunning Over vermoedens, meldingen en vrijstellingen In 1962 trad de eerste stedenbouwwetgeving in werking. Daarna volgden de gewestplannen in de jaren '70 en een steeds strenger... Lees meer

 • Nieuwe regels voor elektrische fietsen vanaf 1 oktober 2016 (28/09/16) Vanaf 1 oktober 2016 treedt een nieuwe wetgeving in werking voor elektrische fietsen. De e-bikes worden door de wetgever ingedeeld in drie categoriën : de 'fiets met elektrische ... Lees meer

 • Verzeker u van een geldig concurrentiebeding (20/06/16) Uw zelfstandige medewerker of zakenrelatie stopt zijn samenwerking en blijkt een concurrerende ondernemingen op te richten, die heel wat van uw klanten afwerft. Gelukkig bevat de overeenkomst ... Lees meer

 • Opgelet met het ter beschikking stellen van werknemers (04/05/16) De regelgeving rond de terbeschikkingstelling van werknemers is streng en complex. Nochtans dienen zowel de werkgevers die hun werknemers inzetten in de organisatie van een klant als de bedrijven d... Lees meer

 • De pandwet brengt meer zekerheid. (31/03/16) Vanaf 1 januari 2017 treedt de nieuwe Pandwet in werking. Hiermee worden een aantal nieuwe zekerheidsmechanismen in het handelsverkeer ingevoerd. Zo kan u voortaan in het kader van het rete... Lees meer

 • Vermindering werkgeversbijdragen sociale zekerheid vanaf 1 april 2016 (23/03/16) Vanaf 1 april 2016 wordt de aangekondigde lastenverlaging op arbeid doorgevoerd. Tewerkstellen wordt minder duur. De werkgeversbijdragen verschuldigd boven het brutoloon zullen op 1 april 2... Lees meer

 • Uitbreiding doelgroepverminderingen eerste werknemers (26/01/16) De verminderingen op de R.S.Z.-werkgeversbijdragen bij aanwerving van de eerste werknemers worden aanzienlijk uitgebreid. Sedert 1 januari 2016 valt de basisbijdrage bij aanwerving van de eers... Lees meer

 • Grenzen strafrechtelijke aansprakelijkheid werkgever bij arbeidsongeval externe werknemer (22/01/16) Een werkgever riskeert strafrechtelijke aansprakelijkheid wanneer een arbeidsongeval het gevolg blijkt te zijn van het niet naleven van de Welzijnswet. Maar wat wanneer een werknemer van een extern... Lees meer

 • Grenzen openbaar onderzoek bij vergunningen (20/11/15) In het kader van (stedebouwkundige) vergunningsaanvragen is de overheid verplicht mogelijke belanghebbenden inzage te verlenen in het aanvraagdossier in het kader van het openbaar onderzoek.... Lees meer

 • Leegstandsheffing : opgelet voor verraderlijke termijnen (20/11/15) Wanneer u een woning of bedrijfsruimte bezit die opgenomen wordt in het register wegens leegstand of verkrotting, volgt er slechts een ruime tijd later een eventuele heffing. Toch ka... Lees meer

 • Grondwettelijk Hof vernietigt kortere opzegtermijnen bouwsector. (23/09/15) Bij arrest van 17.09.2015 heeft het grondwettelijk hof  een deel van de wet op het eenheidsstatuut vernietigd. Er werd geoordeeld dat de kortere opzegtermijnen, die bij wijze van uitzondering ... Lees meer

 • SOCIALE VERKIEZINGEN: aandachtspunten en stappenplan (26/06/15) Wie moet sociale verkiezingen organiseren?  Welke zijn de belangrijke data? Hieronder vindt u de basisprincipes en een duidelijk tijdschema dat alles een stuk overzichtelijker maakt. Wie moe... Lees meer

 • Ontslag om dringende reden : bewijs door externe specialisten - rechtspraak (12/06/15) Een dringende ontslagreden bewijzen is vaak niet vanzelfsprekend. Drie interessante arresten wijzen op mogelijke valkuilen. 1. Bewijs dringende reden via een IT-verslag. Gezien computers... Lees meer

 • Regels ouderschapsverlof na de recente wijzigingen (22/04/15) Elke ouder-werknemer kan gedurende een bepaalde periode zijn arbeidsovereenkomst onderbreken om voor de opvoeding van zijn kind te zorgen. In België werd dit, door Europa verplicht, systeem zo... Lees meer

 • Een correcte KBO inschrijving bespaart ellende (13/03/15) Bij aanvang van een ondernemingsactiviteit of oprichting van een vennootschap is de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen één van de te doorlopen formaliteiten. Toch kan... Lees meer

 • Nieuwe berekeningswijze sociale bijdragen (18/02/15) Vanaf het eerste kwartaal 2015 worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen op een nieuwe wijze berekend. Voortaan hebben zelfstandigen er alle belang bij om zelf op te volgen of v... Lees meer

 • Strengere verkeersregels vanaf 2015 (23/01/15) Vanaf 1 januari 2015 gelden er strengere verkeersregels. Heel wat straffen zijn verzwaard én de politiediensten krijgen meer mogelijkheden om op te treden Voornamelijk over... Lees meer

 • “Check in at work”: nieuw online aanwezigheidsregistratiesysteem (21/10/14) Vanaf 1 oktober 2014 moet voor elke werf met een totale waarde van meer dan € 800.000 niet alleen een aangifte van werken gebeuren (de vroeger werfmelding), maar moet ook elke persoon die werken ... Lees meer

 • Nieuwe regelgeving inzake psycho-sociale risico's op het werk. (26/09/14) Sinds 1 september 2014 is de nieuwe regelgeving inzake de preventie van psycho-sociale risico's op het werk van kracht. Waar voordien de nadruk lag op problemen veroorzaakt door geweld, pesteri... Lees meer

 • Wijziging gerechtelijk landschap (28/07/14) Het einde van de vorige legislatuur werd gekenmerkt door een aantal ingrijpende wijzigingen op het vlak van justitie. Zo werd het gerechtelijk landschap helemaal hertekend door de wet van 1 decembe... Lees meer

 • Alle vergoedingen bij beëindiging arbeidsovereenkomst onderworpen aan RSZ-bijdragen of toch niet? (02/07/14) Vanaf 1 oktober 2013 werden nagenoeg alle vergoedingen verschuldigd naar aanleiding van een beëindiging van een arbeidsovereeenkomst onderworpen aan RSZ-bijdragen. Hiermee wou de regering de p... Lees meer

 • Projectontwikkelaars met de handen in het haar door vernietiging van het grond- en pandendecreet (12/03/14) Bij arrest van 07.11.2013 nr. 145/2013 vernietigde het Grondwettelijk Hof het onderdeel m.b.t. de sociale lasten uit het grond- en pandendecreet. Even ter opfrissing: het grond- en pandendecreet be... Lees meer

 • Motiveringsplicht bij ontslag (17/02/14) Vanaf 1 april 2014 gelden de nieuwe regels inzake de motiveringsplicht voor de werkgever bij ontslag, ingevoerd door C.A.O. nr. 109 afgesloten op 12 februari 2014.  Kort samengevat zal de... Lees meer

 • Het eenheidsstatuut : een praktisch overzicht (31/01/14) Sinds 1 januari 2014 werden de regels in het arbeidsrecht grondig door elkaar geschud. Er werd een grote stap gezet naar de afschaffing van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden. ... Lees meer

 • Over kosten en erelonen, verzekeringen en rechtsbijstand (28/11/13) Uit de dagdagelijkse ervaring van de advocaten in onze sector aansprakelijkheids-, verzekerings en verkeersrecht, blijkt dat velen niet weten waarvoor zij al dan niet zijn verzekerd. Zij betalen trouw... Lees meer

 • Arts mag geen informatie geven aan werkgever - rechtspraak (03/05/13) Een arts is gehouden aan beroepsgeheim en riskeert strafsancties indien hij dit schendt. Een uitzondering hierop is het geval waar de arts opgeroepen wordt als getuige, of wanneer de wet hem v... Lees meer

 • Belastingvoordeel voor energiebeparende uitgaven ook bij werken door een Poolse aannemer? (04/10/12) Sinds 1978 gold er in België een registratieplicht in hoofde van de aannemers. Dit vormde een garantie voor de bouwheer dat de contracterende aannemer over genoeg vakkennis beschikte en financiee... Lees meer

 • Intrekking van het rijbewijs: Daar gaat het... rijbewijs (19/04/12) Het gebruik van een wagen is in onze maatschappij een evidentie. Deze vanzelfsprekendheid komt  brutaal en vaak onverwacht ten einde bij een onmiddellijke intrekking of een verval van het rech... Lees meer

 • Twee is een ketting (18/04/12) In 2002 werd art. 19 bis 11 par 2 in de wet verplichte aansprakelijkheid motorvoertuigen ingevoerd (WAM-wet). Deze bepaling werd meestal toegepast om naast het schrootkluwen het aansprakelijkheidsk... Lees meer

 • Vereffenen en verdelen wordt eenvoudiger (30/03/12) Na een echtscheiding of een overlijden, zal een vereffening-verdeling van het patrimonium vaak een langdurige procedure met zich brengen. Op 01.04.2012 treedt de nieuwe wet van 13.08.2011 houdende ... Lees meer

 • Nieuwe opzegtermijnen voor arbeidsovereenkomsten (02/09/11) De wet van 12 april  2011 voorziet in een wijziging van de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden. Deze wijziging is van toepassing op arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering aanv... Lees meer

 • Interestvoet voor handelstransacties stijgt. (29/07/11) De interestvoet voor handelstransacties stijgt voor het tweede semester van 2011 van 8% naar 8,5%. Deze interestvoet is alleen van toepassing voor handelstransacties en indien partijen geen andere int... Lees meer

 • R.S.Z. past kostenforfaits aan (20/06/11) Sedert begin 2010 werd wettelijk verankerd,  dat de werkgever de bewijslast draagt van het feit dat kostenvergoedingen die hij betaalt aan een werknemer ook werkelijke kosten dekken. ... Lees meer

 • De architect wordt een onderneming (13/05/11) In een baanbrekend arrest van het Grondwettelijk Hof van 6/4/2011 wordt gesteld dat het feit dat beoefenaars van een vrij beroep, waaronder architecten, van het toepassingsgebied van de wet marktprakt... Lees meer

 • nieuwe grenzen voor loonbeslag en loonoverdracht (24/12/10) Vanaf 1 januari 2011 zijn er nieuwe grenzen voor loonbeslag en loonoverdracht van toepassing. Deze werden als volgt vastgesteld bij K.B. dd. 16.12.2010 : Voor beroepsinkomsten per maan... Lees meer

 • R.S.Z. publiceert kostenforfaits (20/09/10) Sedert begin 2010 werd wettelijk verankerd,  dat de werkgever de bewijslast draagt van het feit dat kostenvergoedingen die hij betaalt aan een werknemer ook werkelijke kosten dekken. ... Lees meer

 • Werkgever draagt bewijslast inzake kostenvergoedingen (30/04/10) Terugbetalingen van kosten door een werkgever aan zijn werknemer, vormen geen loon zodat hierover geen R.S.Z. bijdragen verschuldigd zijn. Een klassieke discussie in het kader van een R.S.Z. contro... Lees meer

 • Office manager uitzendkantoor is handelsvertegenwoordiger - rechtspraak (02/03/10) Titel IV van de arbeidsovereenkomstenwet voorziet in een aantal bepalingen die enkel toepasselijk zijn op bedienden die werken als handelsvertegenwoordiger. Dit betreft bvb. het mogelijk recht op e... Lees meer

 • wettelijke intrestvoet op historisch laagtepunt (22/01/10) Indien U geldsommen invordert via een gerechtelijke procedure, zullen deze in de meeste gevallen vanaf het inleiden van de procedure tot aan de dag van betaling verhoogd worden met de gerechtelijke in... Lees meer

 • Wet Continuïteit Ondernemingen op kruissnelheid (22/12/09) Op 1/4/2009 trad de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) in werking. Deze wet vervangt de wet betreffende het gerechtelijk akkoord, het vroegere concordaat. De wet is innovatief aangezien aa... Lees meer

 • Sint en kerstman betalen geen sociale zekerheid (04/12/09) In principe worden geschenken die een werkgever toekent beschouwd als loon. Over deze voordelen zijn dan ook sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. Uitzondering hierop vormen echter o.m.... Lees meer

 • Tijdelijke R.S.Z. vermindering bij arbeidsduurvermindering (07/08/09) Als bijkomende crisismaatregel voorziet de wet van 19 juni 2009 over tewerkstelling in tijden van crisis (B.S. 25 juni 2009), in een forfaitaire vermindering van de R.S.Z. werkgeversbijdragen. ... Lees meer

 • Ecocheque vrijgesteld van sociale zekerheid. (15/06/09) Bij K.B. van 14 april 2009 werd voorzien dat werkgevers ecocheques kunnen toekennen aan hun personleelsleden, zonder dat hierover sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. De cheques kunn... Lees meer

 • Maatregelen voor zelfstandige om de privéwoning tegen beslag te beschermen (10/04/09) Op 8 juni 2007 is de wet in werking getreden die aan zelfstandigen de mogelijkheid geeft om hun privéwoning aan beslag van hun schuldeisers te onttrekken. Van deze mogelijkheid kan gebruik gema... Lees meer

 • Crisismaatregel : ruimere mogelijkheid om R.S.Z. sancties te verminderen (18/03/09) Werkgevers die de verschuldigde R.S.Z. bijdragen niet tijdig betalen, krijgen burgerlijke sancties opgelegd in de vorm van interesten en bijdrageopslagen. De burgerlijke sancties kunnen door de R.S... Lees meer

 • Waarde maaltijdcheques verhoogd. (17/03/09) Onder bepaalde voorwaarden zijn maaltijdcheques vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en personenbelasting, wat zeker bijdraagt tot hun populariteit. Eén van deze voorwaarden betre... Lees meer

 • Recht op ouderschapsverlof uitgebreid (27/02/09) Er kan aanspraak gemaakt worden op ouderschapsverlof voor geboren of geadopteerde kinderen tot deze de leeftijd bereikt hebben van 4, 6 of 8 jaar,  afhankelijk van de situatie. De federale reg... Lees meer

 • Werkgever is sociale zekerheid verschuldigd over verkeersboetes (19/01/09) De wet houdende diverse bepalingen (I) van 22 december 2008 heeft  een solidariteitsbijdrage ingevoerd ten laste van de werkgever die een verkeersboete betaalt die een werknemer heeft opgelopen t... Lees meer

 • Nieuwe echtscheidingswet gedeeltelijk vernietigd ivm de gerechtskosten. (13/01/09) Het nieuwe art. 1258 Ger.W., deel uitmakend van de vernieuwde echtscheidingswet, regelt wie, in geval van een echtscheiding, de gerechtskosten moet betalen.  Wanneer de echtsc... Lees meer

 • Nieuwe grenzen loonbeslag en loonoverdracht (02/01/09) Vanaf 1 januari 2009 zijn er nieuwe grenzen voor loonbeslag en loonoverdracht van toepassing. Deze werden als volgt vastgesteld bij K.B. dd. 08.12.2008 : Voor beroepsinkomsten per maand  : ... Lees meer

 • Wetsontwerp: werkgever is sociale zekerheid verschuldigd over verkeersboetes (10/12/08) In december 2008 behandelt het Parlement een wetsontwerp houdende de invoering van een solidariteitsbijdrage van 33 %, verschuldigd door werkgevers die verkeersboetes van hun werknemers beta... Lees meer

LM&DS plaatst enkel cookies om uw surfervaring op onze website te optimaliseren. Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies die uw internetgedrag volgen met o.a. reclamedoeleinden. De statistieken die we op basis van analytisch cookies bekomen, bevatten geen persoonsgegevens.

Akkoord    Meer informatie