Notice: Undefined index: test in /var/www/vhosts/lmds.be/httpdocs/index.php on line 11
Privacy policy - LM&DS
Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen
Home Privacy policy

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2020

Dit is de website van het advocatenkantoor LM&DS, beheerd door Advocatenassociatie LM&DS cvba, met zetel te 2800 Mechelen, Grote Nieuwedijkstraat 417-419 en met ondernemingsnummer 0457 438 340. LM&DS is  dan ook de verwerkingsverantwoordelijke.

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wanneer u contact met ons opneemt, telefonisch of via het contactformulier op onze website of wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, verwerken wij uw naam, telefoonnummer en e-mail adres en verder enkel de persoonsgegevens die u met ons wil delen.

Voor de verwerking van deze persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming. 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de medewerkers en advocaten van het kantoor. Wij geven uw persoonsgegevens  nooit zonder uw toestemming door aan derden en gebruiken de informatie enkel om u te adviseren, u te informeren, uw belangen te verdedigen of in kader van ons klanten- of leveranciersbeheer (in dit laatste geval beroepen we ons op het gerechtvaardigd belang van LM&DS).

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze deontologische of wettelijke verplichtingen.

  • facturatiegegevens worden 10 jaar bewaard
  • bij een schriftelijk advies wordt de informatie 5 jaar bewaard
  • indien wij u enkel mondelijk adviseren, wordt de informatie niet bewaard

Indien u beslist met ons verder samen te werken, zullen wij echter meer persoonsgegevens van u verwerken. U ontvangt dan van ons een privacyverklaring waarin dit uitgebreid wordt toegelicht. 

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring geldt enkel voor onze website. We raden u dan ook aan de privacyverklaring van de andere websites te raadplegen. 

In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, kan u ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of geheel of gedeeltelijk te wissen. U kan ook een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming steeds – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

Wanneer u een verzoek, een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan privacy@lmds.be, met kopie van uw identiteitskaart  Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be  ( www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

LM&DS plaatst enkel cookies om uw surfervaring op onze website te optimaliseren. Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies die uw internetgedrag volgen met o.a. reclamedoeleinden. De statistieken die we op basis van analytisch cookies bekomen, bevatten geen persoonsgegevens.

Akkoord    Meer informatie