Notice: Undefined index: test in /var/www/vhosts/lmds.be/httpdocs/index.php on line 11
Dienstenwet - LM&DS
Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen
Home Dienstenwet

INFORMATIEVERSTREKKING CONFORM DE DIENSTENWET

1. Algemeen

De advocaat als dienstverstrekker valt onder de toepassing van de twee wetten van 26 maart 2010 (B.S. 30.04.2010) betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in art. 77 van de Grondwet. Zij zijn de omzetting van Richtlijn 2006/123/EG en zijn retroactief in werking getreden op 28 december 2009.

Deze wetten werden intussen grotendeels geïntegreerd in het boek III van het Wetboek Economisch Recht dat op 09.05.2014 in werking is getreden.

In het kader van deze wetgeving is elke dienstverstrekker, waaronder ook Advocatenassociatie LM&DS cvba (verder LM&DS genoemd), verplicht u bepaalde informatie te verstrekken.

2. Concreet

U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van het kantoor LM&DS. U kan bij ons kantoor terecht voor onder meer:

 • bijstand bij bemiddeling, verzoeningspogingen en onderhandelingen
 • juridisch advies
 • bijstand en vertegenwoordiging voor alle rechtbanken in België, en voor de buitenlandse rechtbanken, eventueel in samenwerking met onze buitenlandse correspondenten.

Advocatenassociatie LM&DS cvba is gevestigd te 2800 Mechelen, Grote Nieuwedijkstraat, KBO nr. 0894.715.033. De algemene voorwaarden van LM&DS alsook onze tarieven kan u op deze website terugvinden.

Voor bijkomende informatie of voor eventuele klachten kan u bij ons terecht via:

 • POST
  Grote Nieuwedijkstraat 417, BE-2800 Mechelen
 • FAX
  +32 (0)15 55 12 40
 • TELEFOON
  +32 (0)15 55 00 31
 • E-MAIL
  info@lmds.be

3. Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat behorende tot het LM&DS blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de door de advocaten van LM&DS onderschreven verzekeringspolis via de Orde van Advocaten.

Deze verzekeringspolis, waarvan NV AMLIN EUROPE, gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9, de leidende verzekeraar is, verleent iedere advocaat van LM&DS een basisdekking van 2.500.000 EUR per schadegeval via de collectieve polis van de balie en een excedent van 5.000.000 EUR. of samen maximum 7.500.000 EUR.

Deze dekking is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die LM&DS of hun advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en dit onder voorbehoud van een beperkt aantal uitzonderingen zoals voorzien in de verzekeringspolis.

Geen van de advocaten van het LM&DS maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Voor eventuele geschillen zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen en de vrederechter te Mechelen bevoegd.

Alle advocaten van ons kantoor zijn bovendien voor hun activiteiten in België onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het ‘reglement met betrekking tot de taxatiecommissie van balie Mechelen van 1 juli 2010‘. Meer info.

LM&DS plaatst enkel cookies om uw surfervaring op onze website te optimaliseren. Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies die uw internetgedrag volgen met o.a. reclamedoeleinden. De statistieken die we op basis van analytisch cookies bekomen, bevatten geen persoonsgegevens.

Akkoord    Meer informatie