Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen
Home Nieuws

NIEUWS

 • Hoe loopbaansparen invoeren ? (23/11/18) Met het systeem van loopbaansparen kunnen werknemers een aantal uren 'opsparen' om bijvoorbeeld jaren later de gedroomde wereldreis te kunnen maken. Ze kiezen er dan voor om  bepa... Lees meer

 • Update Codextrein : gewijzigde beroepsprocedure (18/11/18) De procedure om een omgevingsvergunning te verkrijgen werd sneller en eenvoudiger gemaakt, wat u al wist uit onze vorige update. Door de nieuwe procedureregels zijn de mogelijkheden voor omwonenden... Lees meer

 • vacature advocaat familierecht (15/11/18) Onze sector familierecht is op zoek naar een nieuwe collega met een hart voor familierecht en familiaal vermogensrecht. Zijn om deel uit te maken van een gedreven team ? Lees de volledige vacatu... Lees meer

 • Update : vergunbaarheid van de "hobbystal" (29/10/18) Door de zogenaamde 'Codextrein' worden allerlei wijzigingen doorgevoerd in het omgevingsrecht. Zo zorgen de nieuwe regels er onder meer voor dat stallingen ook voor niet-landbouwers in... Lees meer

 • Nieuwe wettelijke bescherming van bedrijfsgeheimen (11/10/18) Een prangende vraag voor veel werkgevers: hoe kunnen we ervoor zorgen dat bedrijfsgeheimen beschermd blijven? Het is immers onvermijdelijk dat werknemers over (veel) vetrouwelijke bedrijfsinfo... Lees meer

 • Nieuwe privacywet (11/10/18) Dat de GDPR of AVG op 25 mei 2018 in werking trad en nieuwe verplichtingen inzake privacybescherming invoerde is  algemeen bekend. Op 30 juli 2018 kwam vervolgens de nieuwe Belgische privacywe... Lees meer

 • Mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsbudget: stand van zaken (08/10/18) Sinds 1 januari 2018 is het zogenaamd cash for car-syteem in voege. Werkgevers kunnen aan hun werknemers met bedrijfswagen voorstellen om deze in te ruilen tegen een jaarllijkse mobiliteitsver... Lees meer

 • Nieuwe vennootschapsvormen in aantocht (24/09/18) Begin 2019 zal een nieuw wetboek van vennootschappen van kracht worden. Het aantal vennootschapvormen wordt verminderd en er zullen heel andere regels gelden. Dit heeft niet alleen gevolgen... Lees meer

 • Onbelast bijverdienen (27/08/18) Voortaan is het mogelijk om bij te verdienen, zonder betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen (wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance).  Wij zetten de belangrij... Lees meer

 • Omgevingsvergunningen : mis de codextrein niet (24/08/18) Het omgevingsrecht is 'hot' in Vlaanderen. De  stedenbouwkundige- en milieuvergunningen worden vervangen door de nieuwe 'omgevingsvergunningen'. Dit gaat gepaard met ee... Lees meer

 • Eén balie vanaf september 2018 (24/08/18) De orde van advocaten van Mechelen zal samen met deze van Antwerpen en Turnhout één eenheidsbalie vormen vanaf 1  september 2018. Geïntresseerd in de voorgeschiedenis en de ... Lees meer

 • De snelste advocaat (31/07/18) LM&DS staat garant voor degelijk en snel advies. Voor het tweede jaar op rij zijn we ook officieel het snelste advocatenkantoor van Vlaanderen. U leest het via deze link : LM&DS&nbs... Lees meer

 • Strengere verkeersregels (20/04/18) Op 6 maart 2018 werd de verkeerswet gewijzigd. Voortaan zullen politierechters erg snel een alcoholslot dienen op te leggen wanneer een bestuurder betrapt wordt met teveel alcohol in het bloed. ... Lees meer

 • Nieuwe opzegtermijnen voor arbeidsovereenkomsten vanaf 1 mei (19/04/18) In 2014 werden er nieuwe opzegtermijnen vastgelegd en schafte de wetgever de proefperiode af. Vanaf 1 mei 2018  worden de termijnen die de werkgever moet respecteren opnieuw gewijzigd. De p... Lees meer

 • Het nieuwe onteigeningsrecht (09/03/18) Sinds januari heeft Vlaanderen een eigen onteigeningsdecreet. Dit verandert heel wat spelregels voor zowel de onteigende overheid als voor de eigenaars die met een onteigening geconfronteerd worden... Lees meer

 • Rechtsbijstand : 7 op 10 zonder verdediging voor de rechter (13/02/18) Wie gedagvaard wordt voor de politierechtbank stapt vaak zonder advocaat de rechtbank binnen. Ook wanneer een schadevergoeding kan worden gevraagd blijft het slachtoffer dikwijls gewoon thuis.... Lees meer

 • Lat wordt hoger gelegd voor detachering van buitenlandse werknemers (12/02/18) Het Europees gemeenschapsrecht voorziet als logisch basisprincipe dat een werknemer slechts aan één Europees sociaal zekerheidsstelsel tegelijk kan onderworpen worden. Werknemers... Lees meer

 • Geldigheid opzegbeding na de Wet op het Eenheidstatuut ? - rechtspraak (05/01/18) Vóór 2014 kon er tot op het ogenblik van de indiensttreding van hogere bedienden (jaarloon boven € 64.508 in 2013) een geldige overeenkomst gesloten worden over de opzegtermijn... Lees meer

 • Flexi-jobs worden mogelijk in meer sectoren (21/12/17) Vanaf 1 januari 2018 zal het systeem van de flexi-jobs uitgebreid worden (ontwerp van de programmawet van 6 november 2017). Voortaan zullen flexi-jobs niet alleen mogelijk zijn in de horeca&nb... Lees meer

 • Bent u klaar voor de GDPR ? (21/12/17) Vanaf 25 mei 2018 moet u - net zoals elke andere onderneming in Europa - voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming - u allicht bekend als de GDPR (General Data Protect... Lees meer

 • Nieuw insolventierecht wijzigt spelregels bij faillissement. (11/12/17) Op 1 mei 2018 treedt het nieuwe insolventierecht in werking. Er zijn belangrijke wijzigingen waarmee u rekening dient te houden wanneer u geconfronteerd wordt met een faillissement. Zo wordt het... Lees meer

 • Hoe lang kan onterecht betaald loon worden terug gevorderd ? (18/09/17) Iets wat onverschuldigd betaald werd, kan terug gevorderd worden. Dit geldt uiteraard ook voor onterecht betaald loon. Er bestond echter discussie over de vraag hoeveel tijd de werkgever heeft o... Lees meer

 • Kan een trouwe werknemer om dringende reden ontslagen worden ? (18/09/17) Bij de beoordeling van een dringende reden hielden rechters wel eens rekening met een lange en vlekkeloze anciënniteit. Een zware fout van een werknemer werd dan toch niet beschouwd als een dr... Lees meer

 • De verhoogde gerechtskosten - een stand van zaken (18/09/17) Vanaf 1 mei 2017 dient er bij elke procedure een nieuwe bijdrage van 20 euro betalen aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand. De laatste maanden werden de gerechtskosten verschillende ker... Lees meer

 • Een korte afwezigheid als dringende ontslagreden (18/09/17) Een kortstondige onwettige afwezigheid wordt meestal niet aanvaard als een dringende reden. Zo werd reeds geoordeeld dat een ongewettigde afwezigheid van enkele uren geen dringende reden vormde. ... Lees meer

 • Stedenbouwkundige rechtszekerheid voor appartementen en studentenkamers? (20/04/17) Met een aantal recente arresten installeert de Raad voor Vergunningsbetwistingen een vermoeden van vergunning voor panden die voor mei 2000 werden opgedeeld in verschillende woongelegenheden. Een o... Lees meer

 • Invoering van het digitaal faillissementsdossier (20/04/17) Sinds april 2017 worden faillissementsdossiers elektronisch opgeslagen en bewaard. Alle documenten en gegevens van een faling zijn vanaf nu online te raadplegen. Schuldeisers en andere bela... Lees meer

 • Wet op wendbaar en werkbaar werk (24/03/17) Op 15 maart 2017 werd de lang aangekondigde wet op het werkbaar en wendbaar werk gepubliceerd die werkgevers moet toelaten om sommige reeds bestaande praktijken te formaliseren en nieuwe vormen v... Lees meer

 • Uitbreiding aansprakelijkheid voor loonschulden van aannemers (18/02/17) Met een wet van 11 decemer 2016 werd in de bouwsector een verregaande aanspakelijkheid ingevoerd voor achterstallige lonen verschuldigd door onderaannemers. Voortaan is er geen voorafgaande verwitt... Lees meer

 • RSZ vordert bijdragen vanaf februari via 'snelsysteem' (26/01/17) Werkgevers dienen voortaan erg snel te reageren op invorderingen van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ. Vanaf februari 2017 zullen de RSZ-diensten bij nagenoeg elke betalingachterstal immers ... Lees meer

 • Onverschuldigd loon kan 10 jaar terug gevorderd worden -cassatierechtspraak (14/12/16) Artikel 15 van de arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat vorderingen ontstaan uit een arbeidsovereenkomst verjaren na 5 jaar of 1 jaar na het eindigen van de overeenkomst. Deze korte verjaringstermij... Lees meer

 • Nieuwe regels voor elektrische fietsen vanaf 1 oktober 2016 (28/09/16) Vanaf 1 oktober 2016 treedt een nieuwe wetgeving in werking voor elektrische fietsen. De e-bikes worden door de wetgever ingedeeld in drie categoriën : de 'fiets met elektrische ... Lees meer

 • Verzeker u van een geldig concurrentiebeding (20/06/16) Uw zelfstandige medewerker of zakenrelatie stopt zijn samenwerking en blijkt een concurrerende ondernemingen op te richten, die heel wat van uw klanten afwerft. Gelukkig bevat de overeenkomst ... Lees meer

 • Grondwettelijk Hof vernietigt kortere opzegtermijnen bouwsector. (23/09/15) Bij arrest van 17.09.2015 heeft het grondwettelijk hof  een deel van de wet op het eenheidsstatuut vernietigd. Er werd geoordeeld dat de kortere opzegtermijnen, die bij wijze van uitzondering ... Lees meer

 • Het eenheidsstatuut : een praktisch overzicht (31/01/14) Sinds 1 januari 2014 werden de regels in het arbeidsrecht grondig door elkaar geschud. Er werd een grote stap gezet naar de afschaffing van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden. ... Lees meer

 • Gerechtelijke reorganisatie (WCO): de benadeelde schuldeiser slaat terug! (07/06/12) De wet betreffende de continuïteit van ondernemingen d.d. 31.01.2009 (verder WCO-wet) is nu meer dan drie jaar in werking.  Het doel van deze wet is boven alles de continuïteit van de o... Lees meer

Archief

Graag op de hoogte blijven en 
uitnodigingen voor onze infosessies ontvangen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Om uw surfervaring te verbeteren maakt LM&DS gebruik van cookies. Meer informatie   OK