Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen
Home Nieuws

NIEUWS

 • Revolutie in het wegenrecht (01/09/19) Op 12 augustus werd het nieuwe decreet over de gemeentewegen gepubliceerd. Dit voert nieuwe regels in over de tot stand koming en het statuut van gemeentewegen, die een openbaar karakter hebben maa... Lees meer

 • Vacature advocaat-stagiair(e) vastgoed- en administratief recht (01/07/19) Studeert u straks af of heeft u al wat ervaring én affiniteit met het vastgoed- en administratief recht, dan is deze vacature zeker iets voor jou. Ons kantoor zoekt een enthousiaste kracht o... Lees meer

 • Codextrein: Verkavelen wordt opnieuw moeilijker (29/05/19) In het kader van de zogenaamde Codextrein werd het verkrijgen van een verkavelingsvergunning eenvoudiger. Op verzoek van de Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten werd deze soepelere regeling n... Lees meer

 • SWT blijft in 2019 mogelijk op 59 jaar (15/05/19) De afgelopen jaren werden de leeftijdsvereiste en loopbaanvereiste voor het stelsel van werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag  - het vroegere brugpensioen - stelselmatig opgetrokken.  ... Lees meer

 • Meer tijd om een RSZ vordering te betwisten (14/05/19) In 2018 startte de RSZ diensten met een veralgemeende invordering van achterstallige bijdragen via dwangbevel. Hierdoor is er geen vonnis van de rechtbank meer nodig, de gedwongen in... Lees meer

 • De nieuwe regels voor woninghuur (30/04/19) Sinds begin 2019 voerde het Vlaamse huurdecreet heel wat nieuwe regels in voor de verhuur van woningen. Zo dient voortaan een huuradvertentie aan voorwaarden te voldoen, dient er een hogere huurwaa... Lees meer

 • Wijzigingen in het arbeidsrecht : de jobsdeal (25/04/19) Op 19 april werd de wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal gepubliceerd.  Deze wet wijzigt verschillende bepalingen van geldende wetgeving en voert zo een aanta... Lees meer

 • Eindelijk rond: het mobiliteitsbudget (05/04/19) In ons nieuwsbericht van 8 oktober 2018 werden de nieuwe regels van het mobiliteitsbudget alvast toegelicht.  Op 29 maart werd deze wet, die in werking getreden is op ... Lees meer

 • Nu ook vrij aanvullend pensioen op initiatief van de werknemer (28/02/19) Op 27 maart 2019 treedt de wet tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) in werking.  Op basis van deze wet kunnen werknemers zelf beslissen om een pensioenovereen... Lees meer

 • Hoe een GAS boete verlagen ? (31/01/19) Voor kleinere inbreuken kan elke gemeente een GAS boete opleggen. Die boetes kunnen aangevochten worden voor de politierechtbank. De rechter kon echter enkel beoordelen of de beboete f... Lees meer

 • Engelstalige communicatie kan de onderneming schaden (26/01/19) Engelstalige communicatie in en tussen ondernemingen is lang geen uitzondering meer. Dat het belangrijk is rekening te blijven houden met de 'taalregels' die in België gelden, moc... Lees meer

 • Hoe loopbaansparen invoeren ? (23/11/18) Met het systeem van loopbaansparen kunnen werknemers een aantal uren 'opsparen' om bijvoorbeeld jaren later de gedroomde wereldreis te kunnen maken. Ze kiezen er dan voor om  bepa... Lees meer

 • Update Codextrein : gewijzigde beroepsprocedure (18/11/18) De procedure om een omgevingsvergunning te verkrijgen werd sneller en eenvoudiger gemaakt, wat u al wist uit onze vorige update. Door de nieuwe procedureregels zijn de mogelijkheden voor omwonenden... Lees meer

 • Update : vergunbaarheid van de "hobbystal" (29/10/18) Door de zogenaamde 'Codextrein' worden allerlei wijzigingen doorgevoerd in het omgevingsrecht. Zo zorgen de nieuwe regels er onder meer voor dat stallingen ook voor niet-landbouwers in... Lees meer

 • Nieuwe wettelijke bescherming van bedrijfsgeheimen (11/10/18) Een prangende vraag voor veel werkgevers: hoe kunnen we ervoor zorgen dat bedrijfsgeheimen beschermd blijven? Het is immers onvermijdelijk dat werknemers over (veel) vetrouwelijke bedrijfsinfo... Lees meer

 • Nieuwe privacywet (11/10/18) Dat de GDPR of AVG op 25 mei 2018 in werking trad en nieuwe verplichtingen inzake privacybescherming invoerde is  algemeen bekend. Op 30 juli 2018 kwam vervolgens de nieuwe Belgische privacywe... Lees meer

 • Mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsbudget: stand van zaken (08/10/18) Sinds 1 januari 2018 is het zogenaamd cash for car-syteem in voege. Werkgevers kunnen aan hun werknemers met bedrijfswagen voorstellen om deze in te ruilen tegen een jaarllijkse mobiliteitsver... Lees meer

 • Onbelast bijverdienen (27/08/18) Voortaan is het mogelijk om bij te verdienen, zonder betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen (wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance).  Wij zetten de belangrij... Lees meer

 • Omgevingsvergunningen : mis de codextrein niet (24/08/18) Het omgevingsrecht is 'hot' in Vlaanderen. De  stedenbouwkundige- en milieuvergunningen worden vervangen door de nieuwe 'omgevingsvergunningen'. Dit gaat gepaard met ee... Lees meer

 • Het nieuwe onteigeningsrecht (09/03/18) Sinds januari heeft Vlaanderen een eigen onteigeningsdecreet. Dit verandert heel wat spelregels voor zowel de onteigende overheid als voor de eigenaars die met een onteigening geconfronteerd worden... Lees meer

 • Kan een trouwe werknemer om dringende reden ontslagen worden ? (18/09/17) Bij de beoordeling van een dringende reden hielden rechters wel eens rekening met een lange en vlekkeloze anciënniteit. Een zware fout van een werknemer werd dan toch niet beschouwd als een dr... Lees meer

 • Een korte afwezigheid als dringende ontslagreden (18/09/17) Een kortstondige onwettige afwezigheid wordt meestal niet aanvaard als een dringende reden. Zo werd reeds geoordeeld dat een ongewettigde afwezigheid van enkele uren geen dringende reden vormde. ... Lees meer

 • Hoe hoge verkeersboetes voor uw onderneming vermijden ? (24/03/17) Zaakvoerders en ondernemers riskeren hoge boetes wegens verkeersovertredingen van werknemers en aangestelden. Artikel 67ter Wegverkeerswet dat het niet tijdig verstrekken van informatie strafbaar s... Lees meer

 • Nieuwe regels voor elektrische fietsen vanaf 1 oktober 2016 (28/09/16) Vanaf 1 oktober 2016 treedt een nieuwe wetgeving in werking voor elektrische fietsen. De e-bikes worden door de wetgever ingedeeld in drie categoriën : de 'fiets met elektrische ... Lees meer

 • Gerechtelijke reorganisatie (WCO): de benadeelde schuldeiser slaat terug! (07/06/12) De wet betreffende de continuïteit van ondernemingen d.d. 31.01.2009 (verder WCO-wet) is nu meer dan drie jaar in werking.  Het doel van deze wet is boven alles de continuïteit van de o... Lees meer

Archief

Graag op de hoogte blijven en 
uitnodigingen voor onze infosessies ontvangen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Om uw surfervaring te verbeteren maakt LM&DS gebruik van cookies. Meer informatie   OK