Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen
Home Nieuws Corona maatregelen voor ondernemingen en werkgevers

Corona maatregelen voor ondernemingen en werkgevers (18/03/2020)

Op 18 maart werd het Ministerieel Besluit gepubliceerd met de recentste maatregelen.

De beslisssing voor wat betreft de ondernemingen komt hier op neer :

- Handelszaken en winkels worden gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, brandstofleveranciers en kappers.

- Niet-essentiële bedrijven zijn verplicht thuiswerk in te voeren wanneer mogelijk. De functies die zich niet lenen tot thuiswerk mogen enkel worden uitgevoerd wanneer de bedrijven de zgn. 'social distancing' -  vnl. 1,5 meter afstand houden -  garanderen en hiertoe maatregelen nemen.

Is het niet mogelijk dit te organiseren dan dient het bedrijf te sluiten.

- Bedrijven die als essentieel worden beschouwd dienen 'enkel'  in de mate van het mogelijke thuiswerk en social distancing te organiseren.

De tekst van het KB en de lijst van 'essentiele activiteiten' vindt u hier.

                                              *  *  *

Welke stappen kan u als werkgever ondernemen  ?

We bezorgen u een overzicht van de belangrijkste mogelijkheden.

1. Overmacht geldt nu voor alle bedrijven

Wanneer u ingevolge de coronacrisis uw bedrijf verplicht moet sluiten of slechts een aantal werknemers thuis moet zetten, kan u beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Zopas heeft de overheid immers beslist dat de tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis onder het stelsel van overmacht valt voor alle aanvragen vanaf 13 maart tot zolang de huidige uitzonderlijke toestand aanhoudt (voorlopig tot en met 5 april 2020). 

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk (geheel of deels) opgeschort en uw werknemers zullen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen voor de dagen waarop ze geen prestaties leveren. 

Op het einde van de maand geeft u via het sociaal secretariaat dan door op welke dagen de werknemer gewerkt heeft, en welke dagen hij werkloos was. 

De uitkering beloopt voorlopig 70 ipv 65 % van hun (geplafonneerd) loon.

Daarenboven zal de RVA een aanvullende vergoeding uitkeren van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

De RVA instructies, die volop in beweging zijn,  kan u hier raadplegen. 

U hoeft geen aanvraag of melding meer te doen: in de ASR, scenario 5 - dit is de elektronische aangifte sociaal risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld - moet u de tijdelijke werkloosheid aangeven als "overmacht" door het vermelden van de code "aard van de dag" 5.4, met als reden 'coronavirus'. Dit geldt dan als de vereiste mededeling. 

Er moeten evenmin controlekaarten afgegeven worden. 

De RVA vraagt werkgevers niet te wachten tot het einde van de maand om de aangifte te doen, dit om een betere verwerking van de gegevens te kunnen garanderen. 

Indien u al een aanvraag heeft ingediend voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, wordt deze automatisch omgezet, voor zover u de juiste code (5.4) hanteert in de ASR en u als reden vermeldt 'coronavirus'. 

​2. Formaliteiten voor thuiswerk. 

In normale omstandigheden kan een werknemer niet verplicht worden tot thuiswerk wanneer hij dit niet wenst.

Nu is de situatie uiteraard anders en dient de werknemer dit  te aanvaarden.

Anderzijds dient de werkgever het nodig materiaal ter beschikking te stellen of een vergoeding hiervoor te voorzien

Heeft u een bestaande policy, dan kan u deze uiteraard toepassen.

In het andere geval kunnen er best duidelijke instructies gegevens worden, eventueel per e-mail.

Indien mogelijk is het zeker ook aan te raden hierover een korte overeenkomst te sluiten, waarin ook voorzien wordt welke kostenvergoeding wordt toegekend voor het thuiswerk.

Vanzelfsprekend bezorgt LM&DS u graag een kort en duidelijk ontwerp van dergelijk document.

3. Uitstel sociale verkiezingen.

De sociale partners hebben een informele consensus bereikt over de opschorting van de sociale verkiezingsprocedure: de procedure wordt "bevroren" op dag X+35. Dit wil zeggen dat de vakorganisaties hun kandidaten nog zullen voordragen, maar de bekendmaking ervan hoeft niet te gebeuren.

Indien er geen enkele kandidatenlijst wordt ingediend, kan de werkgever wel op dag X+36 het bericht van volledige stopzetting van de procedure aanplakken en opladen op de webapplicatie. 

De wetswijzigingen volgen nog. Wij houden u uiteraard op de hoogte. 

​4. Steunmaatregelen

Bij de FOD Financiën kunnen steunmaatregelen aangevraagd worden die u hier terug vindt.

Daarnaast is er een automatisch uitstel van 2 maanden voor betaling van bedrijfsvoorheffing en BTW.

Heeft u nog vragen ?  Wenst u bijstand ?  Contacteer ons.

Bericht geplaatst door Sven.Mertens & Veerle Stroobants, advocaten op 18/03/2020.

Graag op de hoogte blijven en 
uitnodigingen voor onze infosessies ontvangen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

LM&DS plaatst enkel cookies om uw surfervaring op onze website te optimaliseren. Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies die uw internetgedrag volgen met o.a. reclamedoeleinden. De statistieken die we op basis van analytisch cookies bekomen, bevatten geen persoonsgegevens.

Akkoord    Meer informatie