Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen
Home Nieuws Onbelast bijverdienen

Onbelast bijverdienen (27/08/2018)

Voortaan is het mogelijk om bij te verdienen, zonder betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen (wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance). 

Wij zetten de belangrijkste regels voor u op een rijtje.

Welke activiteiten? 

Onbelast bijverdienen kan voor het leveren van welbepaalde diensten van burgers aan burgers, in het kader van verenigingswerk en in het kader van werkzaamheden in de deeleconomie:

 • diensten van burger aan burger 

  • Dit zijn de occasionele betaalde diensten van een privépersoon voor een andere privépersoon.

  • De diensten moeten voorkomen op een lijst van toegelaten activiteiten, bijvoorbeeld bijlessen, kleine onderhoudswerken aan de woning, hulp bij kleine IT-probemen, uitlaten van dieren.

  • Deze diensten voor een medeburger mogen niet met een vaste regelmaat uitgevoerd worden, men mag bv. niet elke week de tuin van de buurman onderhouden.

 • Verenigingswerk
  • Het gaat om betaalde diensten voor socio-culturele verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen en openbare besturen.
  • Ook hier betreffen het  diensten die voorkomen op een lijst van toegelaten activiteiten, waarop onder andere natuurgids, conciërge van sportinfrastructuur, begeleider van schooluitstappen, terug te vinden zijn.   
 • Deeleconomie 
  • Dit zijn diensten geleverd voor organisaties die een erkend platform van de deeleconomie vormen. Voorbeelden zijn het Bijlesbureau, Deliveroo, MassageMe.  De volledige lijst vindt u op de website van de FOD Financiën. 

Wie mag er onbelast bijverdienen?

Bijverdienen bij een erkend deeleconomie platform mag iedereen.

Wat betreft de diensten van een burger voor burger of verenigingswerk mogen enkel volgende personen onbelast bijklussen: 

 • Werknemers die in het derde kwartaal voor de start van de bijverdienste minstens 4/5 werkten.
 • Zelfstandigen in hoofdberoep, voor zover de bijklus niet in het verlengde ligt van de zelfstandige activiteit. 
 • Gepensioneerden (niet de degenen in een SWT-stelsel of zogenaamde bruggepensioneerden, gezien dit werklozen zijn). 

Hoeveel?

Per kalenderjaar mag men maximum 6.130,00 euro (geïndexeerd bedrag 2018) bijverdienen, verplaatsingskosten en onkosten inbegrepen. 

Specifiek voor de inkomsten uit verenigingswerk en diensten aan burgers geldt er ook een maandelijks plafond van 510,93 euro (geïndexeerd bedrag 2018)

Formaliteiten ?

De na te leven formaliteiten verschillen afhankelijk van de aard van de bijverdienste. 

 • Burger aan burger:
  •  Er dient minstens een mondelinge afspraak over de taak en de vergoeding gemaakt te worden, al is het aan te raden dit ook schriftelijk te bevestigen. 
  • De dienstverlener moet enkele basisgegevens aangeven in de onlinedienst bijklussen
  • Tenslotte moet de dienstverlener ook een bijkomende aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
 • Verenigingswerk
  • Bij dit soort bijverdienste moeten volgende voorwaarden gerespecteerd worden: 
   • het sluiten van een schriftelijk bijkluscontract waarin de duur, de vergoeding en de belofte  dat de wettelijke grens niet zal worden overschreden opgenomen wordt. Een voorbeeldcontract is ter beschikking. 
   • De vereniging moet een aantal basisgegevens aangeven
   • De vereniging moet ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade afsluiten. 
 • Deeleconomie
  • Deze inkomsten dient de bijverdiener zelf aan te geven op zijn belastingsbrief. 
  • Op het einde van het jaar zal ook het deeleconomie platform de inkomsten doorgeven aan de FOD-financiën om na te kijken of het grensbedrag niet overschreden is. 
  • Belangrijk: Het deeleconomie platform zal ook zijn administratieve kosten moeten meerekenen zodat het bedrag iets hoger kan liggen dan de ontvangen nettosom. 

Bericht geplaatst door Sven Mertens, advocaat op 27/08/2018.

Graag op de hoogte blijven en 
uitnodigingen voor onze infosessies ontvangen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

LM&DS plaatst enkel cookies om uw surfervaring op onze website te optimaliseren. Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies die uw internetgedrag volgen met o.a. reclamedoeleinden. De statistieken die we op basis van analytisch cookies bekomen, bevatten geen persoonsgegevens.

Akkoord    Meer informatie