Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen
Home Nieuws Wijzigingen in het arbeidsrecht : de jobsdeal

Wijzigingen in het arbeidsrecht : de jobsdeal (25/04/2019)

Op 19 april werd de wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal gepubliceerd. 

Deze wet wijzigt verschillende bepalingen van geldende wetgeving en voert zo een aantal nieuwe maatregelen in. 

We overlopen meteen de belangrijkste : 

Outplacementbegeleiding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht

Vanaf 29 april 2019 dient er ook outplacement te worden aangeboden wanneer de werkgever zich beroept op medische overmacht  om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. 

Meer bepaald dient een outplacementbegeleiding op maat van de werknemer met een gezondheidsproblematiek te worden aangeboden, waarbij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds binnen de 15 dagen na aanvang van de begeleiding door het outplacementbureau of de werknemer verwittigd moet worden. 

Het outplacementaanbod - met een waarde van 1.800 euro - moet binnen een termijn van 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk gedaan worden. Indien de werknemer niet binnen de 4 weken na ontvangst van het aanbod dit aanbod aanvaardt, vervalt zijn recht op outplacementbegeleiding.

De werknemer is niet verplicht in te gaan op dit aanbod indien het medisch niet aangewezen is, maar indien hij dit aanvaardt moet hij de begeleiding binnen de drie maanden na aanvaarding volgen. 

Enkel indien de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord beëindigd werd of op initiatief van de werknemer wegens medische overmacht, dient er geen outplacementbegeleiding te worden aangeboden.

Vrijstelling van arbeidsprestaties tijdens de opzeggingstermijn

In de Arbeidsovereenkomstenwet wordt expliciet opgenomen dat, indien werknemer en werkgever overeenkomen dat de werknemer wordt vrijgesteld van arbeidsprestaties tijdens de opzegtermijn,de werkgever verplicht is om de werknemer op de hoogte te brengen dat hij verplicht is zich in te schrijven als werkzoekende bij de RVA binnen de maand nadat de vrijstelling is toegekend. 

Scholingsbeding voor knelpuntberoepen

Sinds vorig jaar is het al mogelijk om een scholingsbeding af te sluiten met een werknemer die een opleiding volgt voor een knelpuntberoep en minder dan 34.819 euro per jaar verdient. In de nieuwe wet wordt expliciet bepaald dat dit ook geldt voor opleidingen die de werknemer wettelijk of regelementair moet volgen om het bepaalde knelpuntberoep te kunnen uitoefenen. 

Opleidingsbudget in plaats van opzeggingsvergoeding

De wet legt nu al vast dat werknemers, die vanaf 1 januari 2022 ontslagen worden met uitbetaling van een opzeggingsvergoeding, vóór het moment van uitbetaling van dit bedrag, ervoor kunnen kiezen om maximaal 1/3 van dit bedrag te spenderen aan een opleiding. 

Op welke wijze dit exactl zal geregeld worden moet nog verduidelijkt worden. 

In ieder geval zal het opleidingsbudget vrijgesteld zijn van de normale sociale zekerheidsbijdragen en belastingen en zal de werkgever enkel gehouden zijn een solidariteitsbijdrage te betalen van 25 %. 

Uiteraard houden we u via onze nieuwszbrieven verder op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen.

Vragen over deze nieuwe regels of het arbeidsrecht ? Contacteer ons

Bericht geplaatst door Veerle Stroobants - Advocaat op 25/04/2019.

Graag op de hoogte blijven en 
uitnodigingen voor onze infosessies ontvangen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

LM&DS plaatst enkel cookies om uw surfervaring op onze website te optimaliseren. Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies die uw internetgedrag volgen met o.a. reclamedoeleinden. De statistieken die we op basis van analytisch cookies bekomen, bevatten geen persoonsgegevens.

Akkoord    Meer informatie