Bemiddeling

Wat is bemiddeling? 

Soms is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk of noodzakelijk. Vaak zal bemiddeling of mediation echter een goed alternatief vormen om conflicten op te lossen zonder tussenkomst van de rechtbank. Dit is zeker het geval wanneer de betrokkenen bij een meningsverschil nadien nog verder willen samenwerken.

De LM&DS bemiddelaars zullen trachten de partijen naar een oplossing te begeleiden waartoe zij zelf komen. 

Waarom bemiddeling?

De belangrijkste pluspunten van een geslaagde bemiddeling zijn duidelijk:

 • SNEL: een bemiddeling is op een periode van enkele weken tot enkele maanden afgerond, wat heel wat tijd en kosten kan uitsparen;
 • VOORDELIG EN TOEKOMSTGERICHT: een bemiddeling zal niet alleen goedkoper zijn dan een lange gerechtelijke procedure, de relatie tussen de partijen blijft ook overeind, er is een herstel met het oog op de toekomst; De LM&DS bemiddelaars werken aan een uurtarief van 135,00 euro, dat door partijen kan gedeeld worden. 
 • VERTROUWELIJK EN ZEKER: een erkende bemiddelaar is onderworpen aan een specifieke deontologie en zal een strikte vertrouwelijkheid respecteren. Indien er een akkoord wordt bereikt, kan dit bovendien bekrachtigd worden door de rechtbank, zodat het dezelfde zekerheid biedt als een vonnis van de rechtbank.

Hoe verloopt een bemiddeling?

In een eerste gesprek legt de bemiddelaar uit hoe het proces zal verlopen. U ondertekent ook een bemiddelingsprotocol dat duidelijk omschrijft wat de afspraken en geldende regels zijn.

Vervolgens krijgt elke partij de mogelijkheid om zijn standpunt toe te lichten, en tracht de bemiddelaar er voor te zorgen dat beide partijen elkaars standpunten duidelijk begrijpen.
Vervolgens wordt ook de verdere communicatie tussen partijen begeleid en wordt er getracht hen tot een oplossing te laten komen waarin zij zich beiden kunnen vinden.

Indien er een geheel of een gedeeltelijk akkoord tot stand komt, zet uw bemiddelaar dit om in een duidelijke schriftelijke overeenkomst, die vervolgens ook kan bekrachtigd worden door de rechtbank. 

Welke discussies zijn bemiddelbaar?

Alle materies waarin partijen zich in een conflict bevinden, zijn vatbaar voor bemiddeling. 
De Federale bemiddelingscommissie voorziet in de erkenning van:

 • Bemiddelaars in familiezaken;
 • Bemiddelaars in sociale zaken;
 • Bemiddelaars in handels- en burgerlijkrecht.

LM&DS biedt erkende bemiddelaars in elk van de materies. 

Enkele voorbeelden:

Bemiddeling in handels- of burgerlijke zaken

Als ondernemer bent u in een financiële discussie verwikkeld met een zeer goede klant.
Hoewel de relatie met deze klant een lange geschiedenis kent, vindt u dat hij zich deze keer onredelijk opstelt en onterecht een factuur betwist, terwijl het verschuldigde bedrag ook te hoog ligt om zomaar te laten vallen. 

De klassieke volgende stap is het inleiden van een procedure voor de rechtbank om de door u gevorderde som te innen, wat uiteraard het conflict zal oplossen, maar waarschijnlijk ziet u deze klant nooit meer terug. 

In dit geval is bemiddeling een alternatieve manier om uw geschil op te lossen die niet alleen goedkoper, sneller en eenvoudiger is maar eveneens meer garantie biedt als lange termijn oplossing

De bemiddelaar zal immers trachten om de communicatie te herstellen zodat de onderneming en de klant tot een gemeenschappelijke oplossing kunnen komen.

Beide partijen komen tot een consensus, die in de praktijk makkelijker zal worden nageleefd dan een beslissing die tegen de wil van één van de partijen is opgelegd door de rechtbank, wat duidelijk een win-winsituatie vormt.

Bemiddeling in familie zaken

Beroep doen op een bemiddelaar in familiezaken kan onder meer zinvol zijn wanneer:

 • Twee partijen beslissen om op een goede manier uit de echt te scheiden, in een optimale verstandhouding en zonder te verzanden in een zogenaamde vechtscheiding;
 • Na scheiding dient de verblijfsregeling voor de kinderen te worden uitgewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met de noden en verzuchtingen van alle betrokkenen;
 • Correct betaling van de onderhoudsbijdrage voor de kinderen of een persoonlijke onderhoudsbijdrage tussen ex-echtgenoten;
 • Het oplossen van problemen i.v.m. het contactrecht tussen grootouders en de kleinkinderen;
 • Vereffening-verdeling uit de huwgemeenschap;
 • Het oplossen van erfenisgeschillen;
 • Beëindiging van feitelijke of wettelijke samenwoning die heel wat praktische oplossingen en afspraken vraagt;

Bemiddeling in sociale zaken

U heeft twee werknemers in dienst die niet meer door één deur kunnen. Uiteraard vergalt dit de sfeer in uw onderneming, terwijl u liever niet wil riskeren dat één van hen het bedrijf verlaat, zeker niet omdat het elk op zich waardevolle krachten zijn.

Een tussenkomst van een bemiddelaar kan ertoe leiden dat de werknemers opnieuw een manier vinden om samen te werken zodat er alleen maar winnaars zijn. U verliest geen belangrijke werknemer en blijft gespaard van ontslagperikelen, terwijl de sfeer op de werkvloer opnieuw aanzienlijk verbetert. 

contacteer ons

Heeft u een conflict en wenst u gerechtelijke stappen nog even te vermijden? Maak kennis met één van onze ervaren bemiddelaars bij LM&DS:

 • Cédric Haezebrouck in handels- en burgerlijke zaken
 • Stefan T'Seyen in familiezaken
 • Sven Mertens in sociale zaken

Samen streven we naar een snelle én toekomstgerichte oplossing.

Contacteer ons voor een gesprek

Sven Mertens Sven Mertens Stefan T'Seyen Stefan T'Seyen Cédric Haezebrouck Cédric Haezebrouck