Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen
Home Nieuws

NIEUWS

Sociaal recht

 • Nieuwe opzegtermijnen voor arbeidsovereenkomsten vanaf 1 mei (19/04/18) In 2014 werden er nieuwe opzegtermijnen vastgelegd en schafte de wetgever de proefperiode af. Vanaf 1 mei 2018  worden de termijnen die de werkgever moet respecteren opnieuw gewijzigd. De p... Lees meer

 • Lat wordt hoger gelegd voor detachering van buitenlandse werknemers (12/02/18) Het Europees gemeenschapsrecht voorziet als logisch basisprincipe dat een werknemer slechts aan één Europees sociaal zekerheidsstelsel tegelijk kan onderworpen worden. Werknemers... Lees meer

 • Geldigheid opzegbeding na de Wet op het Eenheidstatuut ? - rechtspraak (05/01/18) Vóór 2014 kon er tot op het ogenblik van de indiensttreding van hogere bedienden (jaarloon boven € 64.508 in 2013) een geldige overeenkomst gesloten worden over de opzegtermijn... Lees meer

 • Flexi-jobs worden mogelijk in meer sectoren (21/12/17) Vanaf 1 januari 2018 zal het systeem van de flexi-jobs uitgebreid worden (ontwerp van de programmawet van 6 november 2017). Voortaan zullen flexi-jobs niet alleen mogelijk zijn in de horeca&nb... Lees meer

 • Bent u klaar voor de GDPR ? (21/12/17) Vanaf 25 mei 2018 moet u - net zoals elke andere onderneming in Europa - voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming - u allicht bekend als de GDPR (General Data Protect... Lees meer

 • Hoe lang kan onterecht betaald loon worden terug gevorderd ? (18/09/17) Iets wat onverschuldigd betaald werd, kan terug gevorderd worden. Dit geldt uiteraard ook voor onterecht betaald loon. Er bestond echter discussie over de vraag hoeveel tijd de werkgever heeft o... Lees meer

 • Kan een trouwe werknemer om dringende reden ontslagen worden ? (18/09/17) Bij de beoordeling van een dringende reden hielden rechters wel eens rekening met een lange en vlekkeloze anciënniteit. Een zware fout van een werknemer werd dan toch niet beschouwd als een dr... Lees meer

 • Een korte afwezigheid als dringende ontslagreden (18/09/17) Een kortstondige onwettige afwezigheid wordt meestal niet aanvaard als een dringende reden. Zo werd reeds geoordeeld dat een ongewettigde afwezigheid van enkele uren geen dringende reden vormde. ... Lees meer

 • Wet op wendbaar en werkbaar werk (24/03/17) Op 15 maart 2017 werd de lang aangekondigde wet op het werkbaar en wendbaar werk gepubliceerd die werkgevers moet toelaten om sommige reeds bestaande praktijken te formaliseren en nieuwe vormen v... Lees meer

 • Uitbreiding aansprakelijkheid voor loonschulden van aannemers (18/02/17) Met een wet van 11 decemer 2016 werd in de bouwsector een verregaande aanspakelijkheid ingevoerd voor achterstallige lonen verschuldigd door onderaannemers. Voortaan is er geen voorafgaande verwitt... Lees meer

 • RSZ vordert bijdragen vanaf februari via 'snelsysteem' (26/01/17) Werkgevers dienen voortaan erg snel te reageren op invorderingen van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ. Vanaf februari 2017 zullen de RSZ-diensten bij nagenoeg elke betalingachterstal immers ... Lees meer

 • Onverschuldigd loon kan 10 jaar terug gevorderd worden -cassatierechtspraak (14/12/16) Artikel 15 van de arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat vorderingen ontstaan uit een arbeidsovereenkomst verjaren na 5 jaar of 1 jaar na het eindigen van de overeenkomst. Deze korte verjaringstermij... Lees meer

 • Grondwettelijk Hof vernietigt kortere opzegtermijnen bouwsector. (23/09/15) Bij arrest van 17.09.2015 heeft het grondwettelijk hof  een deel van de wet op het eenheidsstatuut vernietigd. Er werd geoordeeld dat de kortere opzegtermijnen, die bij wijze van uitzondering ... Lees meer

 • Het eenheidsstatuut : een praktisch overzicht (31/01/14) Sinds 1 januari 2014 werden de regels in het arbeidsrecht grondig door elkaar geschud. Er werd een grote stap gezet naar de afschaffing van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden. ... Lees meer

Archief

Graag op de hoogte blijven en 
uitnodigingen voor onze infosessies ontvangen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Om uw surfervaring te verbeteren maakt LM&DS gebruik van cookies. Meer informatie   OK