Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen
Home Nieuws Nieuwe wet sociale verkiezingen: momenteel geen occulte beschermingsperiode

Nieuwe wet sociale verkiezingen: momenteel geen occulte beschermingsperiode (27/04/2020)

Op donderdag 23 april 2020 werd in het Parlement de "wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19 pandemie" gestemd. 

In een eerder nieuwsbericht lieten we al weten dat sociale verkiezingen in mei 2020 niet zullen doorgaan. 

Hierover bestond sinds 17 maart een akkoord tussen de sociale partners. 

Met de stemming van de wet komt er nu ook officieel een einde aan de onzekerheid over de lopende verkiezingsprocedure en de gevolgen ervan. Volgende principes werden erin vastgelegd: 

1. De lopende procedure sociale verkiezingen wordt collectief opgeschort vanaf dag X+36 - dag na de voordracht van de kandidatenlijsten. 

Alle handelingen vanaf dag X+36 mogen niet worden verdergezet. Indien dit toch gebeurt, zijn deze handelingen nietig. 

Uitzondering op dit principe: de formaliteiten inzake de volledige stopzetting van de procedure indien er op dag X+35 geen enkele kandidatenlijst werd voorgedragen. 

2. Alle handelingen en beslissingen die tot en met dag X+35 plaatsvonden, met inbegrip van de rechterlijke uitspraken dienaangaande, zijn definitief verworven. 

Uitzondering op dit principe: de beslissing over de verkiezingsdag en eventueel de uurregeling, alsook de initiële kieskalender zal in elke onderneming moeten worden aangepast bij de herneming van de procedure na de opschorting. 

De nieuwe datum van de sociale verkiezingen zal (vermoedelijk) worden bepaald in de perdiode van 16 maart tot en met 29 november 2020 - dit moet nog bij koninklijk besluit bevestigd worden. 

3. Bij de beoordeling van de kiesvoorwaarden voor de uitzendkrachten (tewerkstelling bij de gebruiker gedurende 26 dagen in een periode van X tot en met X+77) wordt geen rekening gehouden met de dagen van tewerkstelling die vallen tijdens de periode van opschorting. 

Het voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden wordt voor alle kandidaten (de tot en met dag X+35 voorgedragen kandidaten, alsook de nog voor te dragen vervangende kandidaten na de periode van opschorting) beoordeeld ten opzichte van de oorspronkelijk voorziene verkiezingsdag en niet ten opzichte van de uitgestelde verkiezingsdag. 

4. De bestaande overlegorganen blijven verder functioneren tot de installatiedatum van de nieuwe organen. 

De bijzondere ontslagbescherming blijft ook gelden voor deze periode voor verkozen en niet-verkozen kandidaten bij de vorige sociale verkiezingen. 

5. Met betrekking tot de ontslagbescherming tijdens de actuele verkiezingsprocedure geldt het volgende:

  • Kandidaten die voorgedragen werden op dag X+35 genieten de wettelijke ontslagbescherming. 
  • De occulte periode voor kandidaten die na de opschorting zullen worden voorgedragen als vervanger, loopt gedurende de periode van de opschorting niet. Zij neemt pas weer een aanvang vanaf de nieuwe bepaalde dag X+36 binnen de nieuwe kieskalender. 

Met andere woorden: Vanaf dag X+36 kunnen werknemers ontslagen worden volgens de normale ontslagregels, zonder dat er een vrees bestaat voor een "verborgen" bescherming doordat de betrokken werknemers later plots op een kandidatenlijst terecht komen. 

De nieuwe occulte periode begint dan opnieuw te lopen op dag X+36 in functie van de nieuwe verkiezingsdatum. 

De wet geldt met terugwerkende kracht tot 17 maart 2020, dus eveneens voor ontslagen die doorgevoerd zijn in de periode van de afgelopen 1,5 maand. 

OPGELET: deze wet werd reeds goedgekeurd, maar was nog niet gepubliceerd bij het online plaatsen van dit bericht. Ondertussen is de publicatie een feit : meer info.

 

 

 

 

Bericht geplaatst door V.Stroobants, K. Dekeersmaecker & S.Mertens op 27/04/2020.

Graag op de hoogte blijven en 
uitnodigingen voor onze infosessies ontvangen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

LM&DS plaatst enkel cookies om uw surfervaring op onze website te optimaliseren. Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies die uw internetgedrag volgen met o.a. reclamedoeleinden. De statistieken die we op basis van analytisch cookies bekomen, bevatten geen persoonsgegevens.

Akkoord    Meer informatie