ADMINISTRATIEF RECHT

Het administratief recht vormt een onderdeel van het Publiek recht.

Ons avocatenkantoor is gespecialiseerd in het voeren van procedures voor de Deputatie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State.

LM&DS kan u bijstaan i.v.m. zaken die behoren tot het algemene publieke recht, zoals concessies van openbaar domein, geschillen i.v.m. dijken, polders en wateringen, contracten met de Kerkfabriek, de wapenwetgeving, de jacht, dier en recht,enzovoort.

Verder zijn onze advocaten ook gespecialiseerd in het behandelen van zaken met betrekking tot:

  • Onderwijsrecht: Wij geven bijstand bij een beroep tegen tuchtmaatregelen, een beslissing van de klassenraad, procedures voor de Raad van betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen,...
  • Overheidsopdrachten: Samen met onze sector contractenrecht kunnen wij u bijstaan bij de te volgen procedures en de in acht te nemen wetgeving inzake overheidsopdrachten.
  • Amtenarenrecht
  • GAS-boetes
  • Openbare werken

CONTACTEER ONS

Indien u vragen hebt of een concreet probleem/geschil aan een deskundige analyse wenst te onderwerpen, kunnen onze advocaten Kris Lens, Evert Vervaet en Sophie De Maeijer u hierin bijstaan.

Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u advies verlenen en u desgevallend bijstaan bij een onderhandeling of minnelijk overleg dan wel bij een gerechtelijke of administratieve procedure.

Contacteer ons

Kris Lens Kris Lens Evert Vervaet Evert Vervaet Sophie De Maeijer Sophie De Maeijer