Personen- en FAMILIERECHT

Het personen- en familierecht handelt over alle mogelijke aspecten die verband houden met de levensloop van mensen.

  • Wil u een feitelijke of wettelijke samenwoning aangaan?
  • Wenst u uw samenleving te beëindigen?
  • Bekomt u uw echtscheiding via bemiddeling, onderhandeling of procedure?
  • U wil de afstammingsband van een persoon vastleggen of betwisten?
  • Nood aan bijstand voor de adoptie van een kind (nationaal of internationaal)?
  • U wil een naamswijziging ondergaan?
  • Hoe regelt u uw erfenis of nalatenschap?

Indien u vragen heeft omtrent afstamming, adoptie, voogdij, beschermde statuten, naamswijziging, feitelijke of wettelijke samenwoning, huwelijk, echtscheiding, ouderschap, alimentatie, schenkingen, testamenten of erfenis staan onze gespecialiseerde advocaten voor u klaar: Kris Lens, Stefan T'Seyen, Ariadne Kourias.

Wat behandelt het familierecht?

CONTACTEER ONS

Heeft u vragen in verband met het personen- en familierecht? Laat u bijstaan door onze advocaten. Stel uw vraag en wij zorgen dat deze terecht komt bij de juiste persoon. Zo bent u zeker dat u goed geholpen wordt!

Contacteer ons voor een gesprek

Kris Lens Kris Lens Stefan T'Seyen Stefan T'Seyen Ariadne Kourias Ariadne Kourias