Notice: Undefined index: test in /var/www/vhosts/lmds.be/httpdocs/index.php on line 11
Advies of bijstand nodig over onroerende goederen? LM&DS advocaten Mechelen
Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen

Vastgoedrecht

Het stedenbouw- & vastgoedrecht heeft te maken met het verwerven, bezitten, ontwikkelen, beheren, optimaliseren en overdragen van (voornamelijk doch niet beperkt tot) onroerende goederen.

  • Wenst u bezwaar aan te tekenen of beroep in te stellen als aanvrager of derde n.a.v. een bouwvergunning
  • Bent u niet akkoord met een rooilijnplan, onteigeningsplan of ruimtelijk uitvoeringsplan?
  • Wordt u geconfronteerd met een onteigening?
  • Wordt u gedagvaard of een bestuurlijke maatregel opgelegd wegens een beweerd bouw- of milieumisdrijf?
  • Twijfelt u of een bepaalde erfdienstbaarheid nog geldt?
  • Stelt u vast dat uw perceel geen uitweg (meer) kan nemen?
  • Wenst u bijstand bij een complex pachtdossier?
Home Rechtsgebieden Vastgoedrecht

Wat betekenen onze advocaten in het vastgoedrecht voor u?

Als eigenaar of gerechtigde van een stuk grond, gebouw of site wordt u geconfronteerd met het omgevingsrecht. Het is niet altijd eenvoudig om een vergunning te verkrijgen. Het kan ook nodig zijn te reageren tegen de vergunningsaanvraag van een andere eigenaar. Ook de overheid speelt een bijzonder rol bij de regulering van het eigendomsrecht, door middel van rooilijnen, beschermingsmaatregelen voor het erfgoed, beperkingen uit natuurbehoud, eigendomsbeperkingen (planschade, quasi-onteigening) tot zelfs een volledige onteigening.

Ons team beschikt over veel ervaring in administratieve procedures en in procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State.

Onze advocaten staan u snel en gericht bij om een einde te maken aan de aantasting van uw eigendomsrecht of hiervoor compensatie te krijgen. Kortom, LM&DS staat garant dat uw belangen optimaal worden behartigd, in eerste instantie door na te gaan of er tot een minnelijke oplossing met de tegenpartij of de overheid kan bereikt worden, indien nodig door het doortastend voeren van een procedure.

Het vastgoedrecht betreft onder meer:

Zakenrecht

LM&DS kan u advies verlenen en/of bijstaan in geschillen over alle zakelijke rechten, namelijk eigendom, erfdienstbaarheden, opstal, erfpacht, vruchtgebruik, en recht van gebruik/bewoning.

M.b.t. eigendom verlenen onze advocaten u advies en bijstand indien u als mede-eigenaar geconfronteerd wordt met geschillen omtrent mede-eigendom in het algemeen, met inbegrip van de uitonverdeeldheidtreding, appartementsmede-eigendom, time sharing, mandeligheid of muurgemeenheid, perceelsgrenzen, …

Meer informatie over het zakenrecht

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht vormt een belangrijk onderdeel van het vastgoedrecht. Onze advocaten verlenen u bijstand inzake: milieurecht, bosdecreet, ruimtelijke ordening, stedenbouw, onteigening, beschermd statuut. Voor deze onderdelen kan juridisch advies zeker een meerwaarde betekenen.

Meer informatie over het omgevingsrecht

Woonkwaliteit 

Besluit Burgemeester, studentenkamer, conformiteitsattest, …

Fiscaliteit met betrekking tot onroerende goederen

LM&DS kan u bijstaan in situaties waarbij uw onroerend goed werd opgenomen op een gemeentelijke of gewestelijke inventaris van leegstand, verwaarlozing, verkrotting of ongeschiktheid.

Ons advocatenkantoor kan u begeleiden bij een aanvraag tot vrijstelling van belasting, dan wel bij een aanvraag tot schrapping. Eveneens kunnen wij uw belangen verdedigen bij een belastingbezwaar, moest u al een aanslagbiljet hebben ontvangen. Ook kunnen wij u bijstaan bij geschillen i.v.m. het kadastraal inkomen en onroerende voorheffing.

Agrarisch recht: pachtzaken

Ons kantoor beschikt over de nodige expertise om u bij te staan in pachtzaken, waarbij er vaak geschillen ontstaan over een pachtopzeg, een pachtoverdracht, uitoefening van een pacht via een landbouwvennootschap, onderpacht, voorkooprecht, ...

Stel ons uw vraag met betrekking tot uw vastgoed.
Laat u juridisch bijstaan door één van onze advocaat specialisten.

Contacteer ons advocatenkantoor

LM&DS plaatst enkel cookies om uw surfervaring op onze website te optimaliseren. Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies die uw internetgedrag volgen met o.a. reclamedoeleinden. De statistieken die we op basis van analytisch cookies bekomen, bevatten geen persoonsgegevens.

Akkoord    Meer informatie