vastgoedrecht

De advocatenassociatie LM&DS beschikt over een aantal advocaten gespecialiseerd in vastgoedrecht. Dit is een rechtstak die te maken heeft met het verwerven, bezitten, ontwikkelen, beheren, optimaliseren en overdragen van (voornamelijk doch niet beperkt tot) onroerende goederen

Het betreft onder meer de volgende aspecten:

 • Zakenrecht: (mede-)eigendom, erfdienstbaarheden, erfpacht, vruchtgebruik, enz.
 • Omgevingsrecht: milieurecht, bosdecreet, ruimtelijke ordening, stedenbouw, onteigening, beschermd statuut
 • Woonkwaliteit (besluit Burgemeester, studentenkamer, conformiteitsattest, …)
 • Fiscaliteit met betrekking tot onroerende goederen
  LM&DS kan u bijstaan in situaties waarbij uw onroerend goed werd opgenomen op een gemeentelijke of gewestelijke inventaris van leegstand, verwaarlozing, verkrotting of ongeschiktheid. Ons advocatenkantoor kan u begeleiden bij een aanvraag tot vrijstelling van belasting, dan wel bij een aanvraag tot schrapping. Eveneens kunnen wij uw belangen verdedigen bij een belastingbezwaar, moest u al een aanslagbiljet hebben ontvangen.
  Ook kunnen wij u bijstaan bij geschillen i.v.m. het kadastraal inkomen en onroerende voorheffing.
 • Agrarisch recht: pachtzaken
  Ons kantoor beschikt over de nodige expertise om u bij te staan in pachtzaken, waarbij er vaak geschillen ontstaan over een pachtopzeg, een pachtoverdracht, uitoefening van een pacht via een landbouwvennootschap, onderpacht, voorkooprecht, ...

contacteer ons

Heeft u vragen met betrekking tot vastgoed? Laat u juridisch bijstaan door één van onze advocaat specialisten.

Contacteer ons

Kris Lens Kris Lens Evert Vervaet Evert Vervaet Sophie De Maeijer Sophie De Maeijer