Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen
Home Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht maakt deel uit van het sociaal recht en heeft betrekking op de relatie tussen werkgever en werknemer, zowel individueel als collectief.

Hieronder enkele mogelijkheden waarin een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht u kan bijstaan:

Individueel arbeidsrecht

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Scholingsbeding
 • Schijnzelfstandigheid
 • Ontslag
 • Loon en alternatieve verloning
 • Ouderschapsverlof,  tijdskrediet, deeltijdse arbeid
 • Toepassing van de welzijnswet (inclusief pestwet)
 • Nieuwe technologiën: camera’s op het werk, problemen rond internet & e-mail, ...

Collectief arbeidsrecht

 • Arbeidskaarten
 • CAO’s
 • Sociale verkiezingen
 • Herstructurering van ondernemingen
 • Sociaal zekerheidsrecht
 • Rechten van de sociaal verzekerden: werkloosheidsuitkering, tegemoetkomingen minder validen, RIZIV uitkeringen, ...

LM&DS advocaten zullen u steeds snel en efficiënt adviseren bij geschillen in het arbeidsrecht. Wij verlenen persoonlijk advies aangaande uw statuut, arbeidsvoorwaarden, beëindiging van uw tewerkstelling en uw welzijn op het werk.

STATUUT

Wij adviseren u bij de keuze van uw professioneel statuut: werknemer of zelfstandige en het statuut van uw medewerkers, alsook de gevolgen hiervan op arbeidsrechtelijk, sociaalrechtelijk, vennootschapsrechtelijk en fiscaal vlak. 

ARBEIDSVOORWAARDEN

LM&DS  adviseert, onderhandelt en stelt arbeidsovereenkomsten op. Wij adviseren over loonvoorwaarden en loonoptimalisatie, deeltijdse arbeid en alle aspecten van arbeidsduur, ouderschapsverlof, tijdskrediet, scholingsbedingen en concurrentiebedingen.

Ook arbeidsreglementen, carpolicy’s, e-mail en internetpolicy’s, geheimhoudingsovereenkomsten en overeenkomsten inzake de overdracht van intellectuele eigendomsrechten zijn ter beschikking of worden voor u op maat gemaakt.

BEEINDIGING VAN DE TEWERKSTELLING

LM&DS adviseert over de verschillende beëindigingswijzen van een arbeidsovereenkomst en de gevolgen ervan. 

Hierbij zorgen we voor de correcte berekening van de opzegtermijnen en opzeggingsvergoedingen én doen we nazicht van de risico’s op eventuele beschermingsvergoedingen, discriminatievorderingen of andere beëindigingsvergoedingen.

Wij adviseren over concurrentiebedingen, niet-afwervingsbedingen, geheimhoudingsclausules en hun werking na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

WELZIJN OP HET WERK

LM&DS beantwoordt uw vragen over de toepassing van de Welzijnswet, met inbegrip van de psychosociale risico’s: stress, burn-out, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. 

Wij stellen arbeidsreglementen op en adviseren bij arbeidsongevallen.

COLLECTIEF ARBEIDSRECHT

LM&DS staat u bij in uw onderhandelingen in collectieve overlegorganen of tussen werkgevers en vakbonden en stelt arbeidsreglementen en collectieve arbeidsovereenkomsten op. 

Wij adviseren bij herstructurering of overdracht van ondernemingen.

Wij helpen u bij de organisatie van de sociale verkiezingen en adviseren bij de werking van de overlegorganen

SOCIALE INSPECTIE

Wij staan u bij ingeval van controle door de sociale inspectie.

Contact

Kortom, heeft u een vraag, nood aan advies of bijstand op de werkvloer of diens overleg? Doe dan een beroep op een advocaat in het sociaal recht en arbeidsrecht. LM&DS advocatenkantoor Mechelen helpt u gegarandeerd verder!

Contacteer ons

Om uw surfervaring te verbeteren maakt LM&DS gebruik van cookies. Meer informatie   OK