Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen

Rechtsgebieden

Sommige problemen overschrijden meerdere rechtsgebieden. LM&DS beschikt over de juiste specialisten in verschillende materies. Wij combineren expertise met jarenlange ervaring.

Bij ons advocatenkantoor in Mechelen kan u rekenen op een doorgedreven samenwerking van onze advocaten.

Wij garanderen een actieve opvolging van elk dossier en zorgen voor snel en efficiënt advies binnen elk rechtsgebied.

Arbeidsrecht
 • Uw rechten als werkgever of werknemer
 • Opmaken en wijzigen van arbeidsvoorwaarden
 • Discussie rond loon, voordelen of bedrijfswagens
 • Beëindiging tewerkstelling of ontslag
Ondernemingsrecht
 • Oprichten van een vennootschap
 • Opstellen van goede overeenkomsten en factuurvoorwaarden
 • Dagvaarding van bedrijf
 • Oneerlijke concurrentie
 • Conflict met een vennoot
 • Bescherming tegen schuldeisers (WCO)
Familierecht & Familiaal vermogensrecht
 • Huwelijks- of samenlevingscontracten
 • Echtscheiding, beëindiging wettelijke of feitelijke samenwoning
 • Vermogensplanning
 • Verreffening en verdeling
 • Naamswijziging, afstamming of adoptie
Contractenrecht
 • Opstellen en nakijken van contracten
 • Beslechten van geschillen met betrekking tot contracten
 • Afdwingen of beëindigen van overeenkomsten
 • Vorderen van een schadevergoeding wanneer uw medecontractant aansprakelijk is
Verkeersrecht
 • Verkeersovertreding
 • Dagvaarding voor de politierechtbank
 • Slachtoffer van een verkeersongeval
 • Ongeval met zware gewonden of dodelijk ongeval
 • Recht op schadevergoeding
 • Rijverbod
 • Drugs of alcohol in het verkeer
Vastgoedrecht
 • Bezwaar aantekenen of beroep instellen n.a.v. een bouwvergunning, rooilijnplan, onteigeningsplan of ruimtelijk uitvoeringsplan
 • Onteigening
 • Bouw- of milieumisdrijf
 • Erfdienstbaarheid of complex pachtdossier
Sociaal recht
 • Arbeidsongeval of -ongeschiktheid
 • Werkloosheid
 • Schijnzelfstandigheid of -werknemerschap
 • Conflicten met RSZ of RSVZ
 • Controle door sociale inspectie
 • Geschillen bij een arbeidsovereenkomst
 • Administratiefrechtelijke procedures
Administratief recht
 • Concessies van openbaar domein
 • Geschillen omtrent dijken, polders en wateringen
 • Contracten met de Kerkfabriek
 • De wapenwetgeving, de jacht, dier en recht
 • Onderwijsrecht, Overheidsopdrachten
 • GAS-boetes
 • Ambtenarenrecht
Strafrecht
 • Verdediging voor de strafrechtbank als burgerlijke partij of beklaagde
 • Voorlopige hechtenis
 • Sociaal strafrecht
 • Tussenkomst fonds voor slachtoffers opzettelijke gewelddaden
Verzekeringsrecht
 • Nagaan van de dekking
 • Nazicht rechtsbijstand – onvermogen tegenpartij
 • BA-familiaal, ...
Aansprakelijkheidsrecht
 • Schadedossiers
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Professionele aansprakelijkheid
 • Medische aansprakelijkheid
 • Overheidsaansprakelijkheid,
Privacy, IP & ICT
 • Opstellen van Privacyverklaring en cookie policies
 • verwerkingsregister en verwerkersovereenkomsten
 • GDPR betwistingen, verzoeken van betrokkenen, data lek
 • Beschermen van IP richten: licenties, overdracht, IP-clausules
 • Softwarelicenties, contracten voor IT-projecten

Juridische bijstand of bemiddeling nodig?
Onze advocaten staan u graag bij met raad en daad.

Neem vrijblijvend contact op

LM&DS plaatst enkel cookies om uw surfervaring op onze website te optimaliseren. Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies die uw internetgedrag volgen met o.a. reclamedoeleinden. De statistieken die we op basis van analytisch cookies bekomen, bevatten geen persoonsgegevens.

Akkoord    Meer informatie