Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen

Rechtsgebieden

Sommige problemen overschrijden meerdere rechtsgebieden. LM&DS beschikt over de juiste specialisten in verschillende materies. Wij combineren expertise met jarenlange ervaring.

Bij ons advocatenkantoor in Mechelen kan u rekenen op een doorgedreven samenwerking van onze advocaten.

Wij garanderen een actieve opvolging van elk dossier en zorgen voor snel en efficiënt advies binnen elk rechtsgebied.

Arbeidsrecht
 • Uw rechten als werkgever of werknemer
 • Opmaken en wijzigen van arbeidsvoorwaarden
 • Discussie rond loon, voordelen of bedrijfswagens
 • Beëindiging tewerkstelling of ontslag
Ondernemingsrecht
 • Oprichten van een vennootschap
 • Opstellen van goede overeenkomsten en factuurvoorwaarden
 • Dagvaarding van bedrijf
 • Oneerlijke concurrentie
 • Conflict met een vennoot
 • Bescherming tegen schuldeisers (WCO)
Familierecht & Familiaal vermogensrecht
 • Huwelijks- of samenlevingscontracten
 • Echtscheiding, beëindiging wettelijke of feitelijke samenwoning
 • Vermogensplanning
 • Verreffening en verdeling
 • Naamswijziging, afstamming of adoptie
Contractenrecht
 • Opstellen en nakijken van contracten
 • Beslechten van geschillen met betrekking tot contracten
 • Afdwingen of beëindigen van overeenkomsten
 • Vorderen van een schadevergoeding wanneer uw medecontractant aansprakelijk is
Verkeersrecht
 • Verkeersovertreding
 • Dagvaarding voor de politierechtbank
 • Slachtoffer van een verkeersongeval
 • Ongeval met zware gewonden of dodelijk ongeval
 • Recht op schadevergoeding
 • Rijverbod
 • Drugs of alcohol in het verkeer
Vastgoedrecht
 • Bezwaar aantekenen of beroep instellen n.a.v. een bouwvergunning, rooilijnplan, onteigeningsplan of ruimtelijk uitvoeringsplan
 • Onteigening
 • Bouw- of milieumisdrijf
 • Erfdienstbaarheid of complex pachtdossier
Sociaal recht
 • Arbeidsongeval of -ongeschiktheid
 • Werkloosheid
 • Schijnzelfstandigheid of -werknemerschap
 • Conflicten met RSZ of RSVZ
 • Controle door sociale inspectie
 • Geschillen bij een arbeidsovereenkomst
 • Administratiefrechtelijke procedures
Administratief recht
 • Concessies van openbaar domein
 • Geschillen omtrent dijken, polders en wateringen
 • Contracten met de Kerkfabriek
 • De wapenwetgeving, de jacht, dier en recht
 • Onderwijsrecht, Overheidsopdrachten
 • GAS-boetes
 • Ambtenarenrecht
Strafrecht
 • Verdediging voor de strafrechtbank als burgerlijke partij of beklaagde
 • Voorlopige hechtenis
 • Sociaal strafrecht
 • Tussenkomst fonds voor slachtoffers opzettelijke gewelddaden
Verzekeringsrecht
 • Nagaan van de dekking
 • Nazicht rechtsbijstand – onvermogen tegenpartij
 • BA-familiaal, ...
Aansprakelijkheidsrecht
 • Schadedossiers
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Professionele aansprakelijkheid
 • Medische aansprakelijkheid
 • Overheidsaansprakelijkheid,

Juridische bijstand of bemiddeling nodig?
Onze advocaten staan u graag bij met raad en daad.

Neem vrijblijvend contact op

Om uw surfervaring te verbeteren maakt LM&DS gebruik van cookies. Meer informatie   OK