CONTRACTENRECHT

Advocaten gespecialiseerd in contractenrecht of overeenkomstenrecht houden zich bezig met het opmaken, nakijken en aanpassen van overeenkomsten. Het omvat dus ook alles omtrent de duur en de beëindiging van een contract.

LM&DS Advocatenkantoor zorgt voor het opmaken van goede contracten, duidelijke overeenkomsten en voor juridische bijstand in het verdedigen van uw contract.

Bouwrecht

Wij begeleiden zowel de bouwpartners (aannemers, architecten en studiebureau’s) als de bouwheer bij het doorlopen van heel het bouwproces, te starten met de opmaak van een lastenboek en aannemingsovereenkomst en eindigend met de opleveringen.

Wij bieden ook bijstand wanneer u betrokken bent in een geschil. Wij dagvaarden, ten gronde of in kort geding, behartigen uw belangen in een eventuele expertise en verdedigen uw belangen na deskundigen onderzoek.

Kortom alles ivm: aansprakelijkheid aannemer en architect, begeleiding opleveringen, opstellen aannemingsovereenkomsten en architectuurovereenkomsten, ...

Huurrecht

Hebt u hulp nodig bij het opstellen van een huurovereenkomst (gemene huur, woninghuur of handelshuur) of een plaatsbeschrijving, dan kan u bij ons terecht.

Indien u als verhuurder te maken hebt met een huurder die zijn verplichtingen niet nakomt, manen wij aan en leiden wij, indien nodig, de procedure in door neerlegging van een verzoekschrift. Wij trachten dan zo snel als mogelijk een vonnis te bekomen en volgen mee de uitvoering van dit vonnis op, bijvoorbeeld bij uitdrijving van de huurder.

Wordt u als huurder geconfronteerd met een verhuurder die uw rechten schendt, dan kunnen wij ook ingrijpen.

Kooprecht

Wij zorgen voor een goede koopovereenkomst en staan u bij indien er een geschil zou ontstaan na het afsluiten van een koop, dit zowel bij gewone koop als bij consumentenkoop.

Leasing, lening, bewaargeving, lastgeving en dading

Ook bij andere benoemde en onbenoemde contracten, kunnen wij u bijstand verlenen, zowel preventief als in geval van een procedure.

CONTACTeer ons

Wil u een contract of overeenkomst laten opmaken, nakijken of aanpassen? Raadpleeg onze advocaten Tom De Smet of Senne Meeus, specialisten in het contractenrecht. Zij zorgen voor de juiste begeleiding van uw overeenkomst.

Stel ons uw vraag en wij zorgen dat deze terecht komt bij de juiste specialist.

Contacteer ons met uw vraag

Tom De Smet Tom De Smet Veerle Stroobants Veerle Stroobants Senne Meeus Senne Meeus Cédric Haezebrouck Cédric Haezebrouck Paulien Stuer Paulien Stuer