Menu Bel 015 55 00 31 Inloggen
Home Nieuws Flexi-jobs worden mogelijk in meer sectoren

Flexi-jobs worden mogelijk in meer sectoren (21/12/2017)

Vanaf 1 januari 2018 zal het systeem van de flexi-jobs uitgebreid worden (ontwerp van de programmawet van 6 november 2017).

Voortaan zullen flexi-jobs niet alleen mogelijk zijn in de horeca maar ook in de voedingsnijverheid, de detailhandel, het kappersbedrijf en de sector van de schoonheidszorgen (meer precies binnen de paritair comités 118.03, 119, 201, 202.01, 202, 311, 312 en 314).

Wij zetten de belangrijkste principes van dit systeem voor u op een rijtje.

Voordelig

De flexi-werknemer ontvangt een nettoloon dat gelijk is aan zijn brutoloon, er worden dus geen RSZ bijdragen ingehouden, noch bedrijfsvoorheffing.

Aan de zijde van de werkgever wordt als patronale bijdrage enkel een bijzondere bijdrage van 25% betaald, in plaats van een totale bijdrage die schommelt rond 34 %.

Voor de flexi-jobber is de werkgever evenmin gehouden aan de minimum barema's binnen zijn sector, er geldt een afwijkend minimum uurloon dat in 2017 9,88 euro bedroeg.

Daarnaast dient enkel 7,67% als vakantiegeld betaald te worden.

Voor welke werknemers?

Niet elke werknemer mag een flexi-job uitoefenen.

Dit is enkel mogelijk voor:

  • Werknemers die bij een andere werkgever minimaal 4/5 werkten in het derde kwartaal voorafgaand aan datgene waarbinnen de flexi-job prestaties geleverd worden (de regeling spreekt van het kwartaal T-3). Belangrijk hierbij is dat deze 4/5 voorwaarde afgetoetst wordt aan het voltijdse uurrooster in de sector waarin de flexi-job wordt uitgeoefend, en niet in de andere sector waarin de werknemer werkzaam is.
  • Het wetsontwerp voorziet dat vanaf januari 2018 ook gepensioneerden een flexi-job mogen uitoefenen.

Voorwaarden

De werkgever is verplicht om een raamovereenkomst te sluiten met de werknemer die eventueel flexi-prestaties zou leveren waarin o.m. het loon en de functie omschreven worden.

Bij elke effectieve tewerkstelling van de 'flexi-jobber' dient een dimona aangifte te gebeuren.

Hierbij geldt het basisprincipe dat deze aangifte betrekking heeft op een arbeidsovereenkomst voor één dag, tenzij er per activiteitsperiode een bijkomende arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur gesloten wordt die een langere termijn voorziet.

Aanwezigheidsregistratie is verplicht om flexi-jobbers tewerk te kunnen stellen.

Risico's

Het is duidelijk dat het systeem van de flexi-job voordelen kan bieden, zowel voor de werkgever als de werknemer.

Let wel goed op dat de werknemer wel degelijk aan de voorwaarden voldoet om ingeschakeld te kunnen worden in een flexi-job en dat u ook de andere voorwaarden respecteert.

Doet u dit niet, dan riskeert u niet alleen strafsancties maar zal een voltijdse tewerkstelling van de 'flexi-jobber' vermoed worden.

Bericht geplaatst door Sven Mertens, Advocaat op 21/12/2017.

Graag op de hoogte blijven en 
uitnodigingen voor onze infosessies ontvangen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Om uw surfervaring te verbeteren maakt LM&DS gebruik van cookies. Meer informatie   OK